29/05/2022 lúc 00:20 (GMT+7)
Breaking News

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai, khóa VI

Sáng ngày 01/12, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng diễn ra tại Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng. Hội nghị đã bàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021; Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ khoá XI; Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; Chương trình công tác của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI và năm 2021; công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI v

Sáng ngày 01/12, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng diễn ra tại Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng. Hội nghị đã bàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021; Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ khoá XI; Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; Chương trình công tác của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI và năm 2021; công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI và năm 2021; Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quản lý, điều hành ngân sách Đảng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng diễn ra vào ngày 1/12/2020.

Hội nghị được chủ trì bởi đồng chí Trần Đức Quận – Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dưới sự điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, Hội nghị đã dành phần nhiều thời gian để thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021. Bên cạnh đó Hội nghị còn lắng nghe báo cáo, kiến nghị từ phía lãnh đạo các địa phương, sở ngành. Theo báo cáo, về cơ bản, các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng tại các địa phương năm 2020 cơ bản đều đạt. Tuy nhiên, có một số vấn đề mà lãnh đạo các địa phương, sở ngành vẫn trăn trở, kiến nghị đó là công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tại một số địa phương tình trạng “lâm tặc” đã giảm đáng kể nhưng người dân lại lấn chiếm đất rừng làm đất nông nghiệp tăng cao và khó kiểm soát. Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương kiến nghị tỉnh phải có biện pháp để xử lý thật nghiêm, răn đe đối với vấn nạn này. Các đại biểu cũng bàn thảo, góp ý vào quy trình bổ nhiệm cán bộ, quy chế làm việc, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy; xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị: Sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh, mọi công việc triển khai phải hướng về chỉ tiêu Đại hội đề ra. Các địa phương, ngành cần xây dựng kế hoạch, cơ chế phù hợp để thực hiện với quyết tâm cao nhất, trong đó đồng chí nhấn mạnh đến việc thay đổi phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng - Trần Đức Quận phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng - Trần Đức Quận khẳng định, năm 2020 là năm hết sức khó khăn bởi tác động của thiên tai, dịch bệnh kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tinh thần quyết tâm của các cấp, các ngành, sự đồng lòng của người dân nên đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. 

Bên cạnh đó năm 2020 cũng còn tồn tại những hạn chế mà các cấp ngành, địa phương cần lưu ý. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí yêu cầu huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy, phát triển nền kinh tế toàn diện, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm. Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng- nông thôn. Phát triển nguồn nhân lực gắn liền với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chú trọng lĩnh vực văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tích cực sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giữ vững ổn định Chính trị, củng cố Quốc phòng, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội. Đẩy mạnh hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Bí thư cũng đề nghị HĐND và UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy, tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm lần thứ 17; sớm giao kế hoạch cho các ngành, địa phương và chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập