24/06/2024 lúc 01:35 (GMT+7)
Breaking News

Học viện Hành chính Quốc gia thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học

Ngày 18/7/2023, Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Thông báo số 1564/TB-HĐTS về Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hình thức chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, trong Thông báo số 1564/TB-HĐTS  của Học viện Hành chính Quốc gia đã thông báo về các thông tin cụ thể như dưới ảnh.

Tuyển sinh HVHCQG 1
Tuyển sinh HVHCQG 2
Tuyển sinh HVHCQG 3
Tuyển sinh HVHCQG 4
Toàn văn thông báo của Học viện Hành chính Quốc gia.