02/06/2023 lúc 16:19 (GMT+7)
Breaking News

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá lồng bè tại Quảng Nam

Nuôi cá lồng bè là một trong những giải pháp mới dành cho nông dân các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam có hướng đi mới để phát triển kinh tế.

Nuôi cá lồng bè là một trong những giải pháp mới dành cho nông dân các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam có hướng đi mới để phát triển kinh tế. Nhận thấy được tiềm năng, lợi thế của hồ thủy điện Sông Tranh 2 để phát triển nuôi cá lồng bè cho người dân huyện Bắc Trà My, trong 2 năm qua (2020-2021), Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam lựa chọn nơi đây làm nơi xây dựng mô hình nuôi cá thát lát cườm lồng bè, thuộc dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè trên sông và hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”, dự án đã đạt được nhiều kết quả cao.