18/05/2022 lúc 09:33 (GMT+7)
Breaking News

HĐND Thành phố Kon Tum khóa XII tổ chức Kỳ họp thứ nhất

Ngày 24/6, HĐND thành phố Kon Tum khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum.

Ngày 24/6, HĐND thành phố Kon Tum khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum.

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả bầu cử HĐND thành phố Kon Tum khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XII và tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Kon Tum.

Đại biểu tại Kỳ họp (Ảnh: HT).

Theo đó, ông Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum được các đại biểu HĐND thành phố Kon Tum tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa XII; Ông Lê Phương Nguyên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách HĐND thành phố khóa XI được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XII. Ông Nguyễn Thanh Mân- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phan Ngọc Định - Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và bà Dương Thị Hạnh- Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố khóa XII (Ảnh: HT).

Kỳ họp đã thống nhất thành lập Ban Dân tộc HĐND thành phố Kon Tum khóa XII; bầu các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế, Ban Dân tộc, Ban Kinh tế- Xã hội của HĐND thành phố khóa XII; bầu Ủy viên UBND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 ủy viên và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 32 thành viên.

Thống nhất thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII; Tờ trình về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND thành phố khóa XII và một số tờ trình có liên quan thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của HĐND thành phố Kon Tum.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập