20/06/2024 lúc 21:56 (GMT+7)
Breaking News

Hàng loạt doanh nghiệp vận tải bị phong toả tài khoản

Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, hiện nay hàng loạt doanh nghiệp đã bị ngành thuế phong tỏa tài khoản ngân hàng, phong tỏa hóa đơn, doanh nghiệp lâm vào tình trạng vô cùng bi đát.

Theo ông Nguyễn Công Hùng, vận tải ô tô là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, biến động giá xăng dầu, tình trạng xe dù bến cóc, xe hợp đồng trá hình chưa được kiểm soát đã khiến cho thị trường suy giảm, các doanh nghiệp chưa kịp phục hồi đã lại gặp phải những khó khăn mới.

Trước tình hình đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có một số kiến nghị, đề xuất giải pháp đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Bộ LĐTB&XH và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Cụ thể, Thông tư 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra chính sách hỗ trợ kịp thời mà cụ thể là cho phép các ngân hàng thương mại giãn các khoản nợ, ân hạn nợ gốc, không chuyển nhóm nợ cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Hùng các khoản nợ thời hạn giãn nợ theo Thông tư này tối đa đến 31/12/2021, nhưng trên thực tế thì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp không phục hồi kịp, doanh thu không đủ để thanh toán cho các khoản nợ đến hạn, dẫn đến hệ lụy hàng loạt các doanh nghiệp bị chuyển sang nợ quá hạn nhóm 5 kể từ sau ngày 31/12/2021. Điều này khiến doanh nghiệp không vay được vốn mới để phục hồi hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, Hiệp hội Vận tải ô tô kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành chính sách cho phép tiếp tục cơ cấu nợ, giãn nợ, không nhảy nhóm đối với tất cả những khoản nợ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà đến nay khách hàng vẫn chưa trả được nợ.

Đồng thời, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục cho doanh nghiệp được vay vốn để tái đầu tư, phục hồi, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có phương án kinh doanh khả thi, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang có những khoản nợ bị quá hạn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo ông Hùng, bối cảnh thị trường suy giảm mạnh khiến các doanh nghiệp không có khả năng nộp hết được số thuế nợ dồn về cuối năm. Hiện nay hàng loạt doanh nghiệp đã bị ngành thuế phong tỏa tài khoản ngân hàng, phong tỏa hóa đơn, doanh nghiệp lâm vào tình trạng vô cùng bi đát.

Vì vậy, Hiệp hội Vận tải ô tô cũng kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục cho doanh nghiệp được giãn nộp thuế trong năm 2023, trong đó cho phép giãn thời hạn nộp đến ngày 30/9/2023 đối với các khoản thuế đến hạn nộp trong tháng 12/2022, tiếp tục giữ nguyên mức thuế giá trị gia tăng 8% như Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP để kích cầu tiêu dùng đến hết năm 2023.

Thị trường suy giảm mạnh khiến các doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Các doanh nghiệp vận tải cũng kiến nghị giảm thuế trước bạ xuống 2% cho các doanh nghiệp vận tải đầu tư mới phương tiện để mở rộng kinh doanh.

Một khó khăn nữa mà Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nêu ra đó là tình trạng thị trường suy giảm mạnh nên doanh nghiệp không có nguồn thu hoặc nguồn thu không đủ bù đắp chi phí dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) rất nhiều.

Trước thực trạng trên, Hiệp hội Vận tải ô tô đề xuất Bộ LĐTB&XH và BHXH Việt Nam cho phép gia hạn các khoản BHXH mà doanh nghiệp còn nợ đọng đến 31/12/2022 được gia hạn đến ngày 30/6/2023 doanh nghiệp mới phải nộp (doanh nghiệp không phải chịu lãi chậm trả).

Hiệp hội cũng đề xuất BHXH Việt Nam xóa tiền lãi chậm nộp cho các doanh nghiệp vận tải trong thời gian từ tháng 3/2020 đến ngày 31/12/2022.

Nguyễn Lâm