03/12/2023 lúc 02:25 (GMT+7)
Breaking News

Hà Tĩnh: Chấp thuận chủ trương đầu tư cho 8 dự án với tổng vốn gần 2.500 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 8 dự án với tổng vốn gần 2.500 tỷ đồng. Trong đó, có 7 dự án đầu tư trong nước và 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3 triệu USD.
Chấp thuận chủ trương đầu tư cho 8 dự án với tổng vốn gần 2.500 tỷ đồng

Theo tìm hiểu, được biết, từ đầu năm đến nay, số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư chỉ bằng 25% so với cùng kỳ nhưng số vốn gấp 1,3 lần.

Cùng thời điểm trên, trên địa bàn đã thành lập mới 537 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 4.300 tỷ đồng (tăng 22% về số lượng, 43% về số vốn); 216 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 27%); 314 doanh nghiệp tạm ngừng hoặc giải thể (tăng 11%).

Thu ngân sách nhà nước Hà Tĩnh đến nay đạt hơn 8.600 tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 53% so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nội địa đạt 3.875 tỷ đồng, bằng 50% dự toán, tăng 37% (thu tiền sử dụng đất đạt 1.270 tỷ đồng); thu xuất nhập khẩu đạt 4.737 tỷ đồng, bằng 56% dự toán, tăng 70%. Giải ngân vốn đầu công đến ngày 15/5/2022 đạt 497 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch.

Kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của Hà Tĩnh thuộc nhóm khá, xếp thứ 27 cả nước và thứ 2 Bắc Trung bộ; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 7 cả nước và thứ 3 Bắc Trung bộ.

Tuy vậy, Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm của Hà Tĩnh ước giảm 7,54% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất thép ước đạt 2,2 triệu tấn, tăng 0,5%; sản xuất bia ước đạt 26 triệu lít, tăng 12%; điện sản xuất ước đạt 3.477 triệu kWh, giảm 39%; điện thương phẩm ước đạt 511 triệu kWh, tăng 19%.

Hoạt động thương mại dịch vụ từng bước phục hồi nhưng nhìn chung vẫn còn chậm. So với cùng kỳ năm trước, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 19.700 tỷ đồng, tăng 7%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt gần 2.300 tỷ đồng, tăng 0,25%; kinh doanh vận tải ước đạt 2.300 tỷ đồng, giảm 2,8%, trong đó vận tải hành khách giảm 34%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 840 triệu USD, tăng 7,83%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 31%.

Châu Hiệp