03/03/2024 lúc 20:26 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội: Đưa công nghiệp văn hoá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

“Văn hóa cùng con người Hà Nội là một nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững, Hà Nội có thể không là trung tâm hàng đầu về kinh tế nhưng Hà Nội phải là trung tâm hàng đầu đất nước về vấn đề văn hóa” – đây là lời khẳng định của ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

“Văn hóa cùng con người Hà Nội là một nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững, Hà Nội có thể không là trung tâm hàng đầu về kinh tế nhưng Hà Nội phải là trung tâm hàng đầu đất nước về vấn đề văn hóa” – đây là lời khẳng định của ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của Hà Nội mà còn góp phần mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, một mặt bảo tồn văn hóa truyền thống mặt khác tiếp cận được giá trị văn hóa của nhân loại. Đặc biệt, phát triển công nghiệp văn hóa giúp việc cập nhật ứng dụng được cách mạng công nghiệp 4.0, trong lĩnh vực văn hóa cũng như thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực khác.

Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển công nghiệp văn hóa sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt, dài lâu cho đất nước, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những mục tiêu trong giai đoạn mới, nhằm “khai thác và phát huy những tiềm năng và giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam; khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa, góp phần quảng bá văn hoá Việt Nam ra thế giới.

Sáng 9/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức tọa đàm “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Thực trạng và giải pháp” nhằm huy động những đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững.

https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/36833739/090720213.jpeg?t=1625814838117

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại buổi toạ đàm.

Hà Nội đã có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa nói chung và CNVH nói riêng. Đảng bộ TP Hà Nội đã quyết định lựa chọn xây dựng Nghị quyết chuyên đề “Phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” làm bước đột phá trong phát triển văn hóa Thủ đô với tầm nhìn rộng mở, bắt kịp xu thế thời đại; không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng văn hóa, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển văn hóa, cải thiện đời sống tinh thần nhân dân.

Buổi toạ đàm đã thu hút trên 40 ý kiến đóng góp vào nội dung của dự thảo Đề án “Phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và dự thảo Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, hướng tới mục tiêu từng giai đoạn, phấn đấu đến năm 2045, Hà Nội “có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế…”.

Quang cảnh buổi toạ đàm.

Xác định con người là chủ thể sáng tạo trong phát triển công nghiệp văn hóa do vậy cần chú trọng thu hút đầu tư cho con người - chủ thể sáng tạo cũng như hưởng thụ sản phẩm sáng tạo, từ cơ chế, chính sách hỗ trợ con người đến đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ…

Tại toạ đàm, các đại biểu đã đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp; kiến nghị cơ chế, chính sách tạo bước chuyển biến rõ nét thúc đẩy công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô phát triển. Đó là cần tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho công nghiệp văn hóa; có cơ chế, chính sách về kích cầu, phát triển thị trường theo hướng xuất khẩu; đầu tư cho giáo dục sáng tạo để hình thành lớp công dân sáng tạo, làm chủ và nâng tầm sáng tạo; tăng cường giải pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ…

Được coi là một trong những trụ cột xây dựng Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại, công nghiệp văn hóa là ngành công nghiệp kết hợp sáng tạo, sản xuất, phân phối và dịch vụ tiêu dùng các sản phẩm có yếu tố văn hóa. Công nghiệp văn hóa gồm 12 nhóm ngành: Quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật - nhiếp ảnh - triển lãm, truyền hình - phát thanh và du lịch văn hóa.

Bằng các sản phẩm chứa đựng những giá trị nhân văn, các ngành công nghiệp văn hóa đã góp phần không nhỏ làm phong phú tâm hồn, trí tuệ, phát huy khả năng sáng tạo của con người, đồng thời quảng bá được hình ảnh, vị thế, sức mạnh của quốc gia, dân tộc. Qua đó mang lại doanh thu không nhỏ, đóng góp tỷ trọng lớn trong tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

Thành phố Hà Nội sẽ từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật về văn hóa; đưa ứng dụng, áp dụng công nghệ tiên tiến của thế giới từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Tin rằng, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị,  Hà Nội sẽ sớm trở thành một trong ba trung tâm công nghiệp văn hoá của cả nước.