03/12/2023 lúc 02:23 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nội có thêm 5 địa danh được sử dụng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Ngày 27-5, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh địa phương để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Ngày 27-5, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh địa phương để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Tại Quyết định số 2342/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Doanh nghiệp xã Minh Khai sử dụng địa danh "Minh Khai" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Làng nghề chế biến truyền thống Minh Khai" cho sản phẩm miến dong, bún, mì sợi, bánh kẹo ở xã Minh Khai, huyện Hoài Đức.

 Phát triển nghề mộc, điều khắc ở thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ.

Quyết định số 2343/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Doanh nghiệp làng nghề truyền thống xã La Phù sử dụng địa danh "La Phù" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Làng nghề bánh kẹo, dệt kim La Phù" cho sản phẩm bánh kẹo, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu ở xã La Phù, huyện Hoài Đức.

Quyết định số 2344/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã thanh niên Võng La sử dụng địa danh "Võng La" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Đậu chài Võng La" cho sản phẩm đậu phụ ở xã Võng La, huyện Đông Anh.

Quyết định số 2345/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Hòa Chính sử dụng địa danh "Phụ Chính" để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Mộc Phụ Chính" cho các sản phẩm mộc ở thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ.

Quyết định số 2346/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân huyện Đan Phượng sử dụng địa danh "Đan Phượng" để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Nấm Đan Phượng" cho sản phẩm nấm ở huyện Đan Phượng.

Các đơn vị được phép sử dụng địa danh địa phương nêu trên có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; quy định sử dụng tem nhãn…

Trường hợp các địa danh được cho phép sử dụng theo các quyết định nêu trên bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của đơn vị được cho phép sử dụng định danh hoặc trường hợp nhãn hiệu tập thể chuyển nhượng sang chủ sở hữu mới, UBND thành phố có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép.