14/06/2024 lúc 07:17 (GMT+7)
Breaking News

Hà Nam: Danh mục các dự án thu hút đầu tư năm 2023, định hướng giai đoạn 2023 - 2025

Mới đây, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023, định hướng giai đoạn 2023-2025, với gần 400 dự án ở các lĩnh vực: Dự án xã hội hóa, Dự án Thương mại dịch vụ - đô thị, Dự án Nhà ở xã hội, Dự án sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Theo đó, lĩnh vực xã hội hóa gồm 29 dự án; lĩnh vực thương mại dịch vụ - đô thị gồm 246 dự án; lĩnh vực Nhà ở xã hội gồm 19 dự án; lĩnh vực sản xuất kinh doanh (trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp) gồm 12 dự án và lĩnh vực khác (hạ tầng KCN, hạ tầng CCN, năng lượng, nông nghiệp, nước sạch, xây dựng, quản lý, kinh doanh chợ, bến xe, công viên, trung tâm giải trí…) gồm 68 dự án.

Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2023, định hướng giai đoạn 2023 - 2025

29 dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa phần lớn là các dự án về giáo dục: đầu tư xây dựng trường tư thục (mầm non, tiểu học, THPT và trường liên cấp), một số dự án Cơ sở giáo dục đào tạo vào Khu đại học Nam Cao, dự án nhà máy xử lý nước thải, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm chăm sóc người cao tuổi, bệnh viện và khu công viên, tổ hợp dịch vụ thể dục thể thao, SVĐ các xã, thị trấn…

246 dự án Thương mại dịch vụ, đô thị nằm ở tất cả các huyện, thị, thành phố. Trong đó, Khu đại học Nam Cao có 2 dự án với tổng diện tích khoảng hơn 400 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 8.580 tỷ đồng. Huyện Thanh Liêm có 32 dự án, chủ yếu là các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, đô thị, trung tâm thương mại tập trung ở các xã Thanh Phong, Thanh Tân, Thanh Tâm, Thanh Hà, Thanh Nguyên, Liêm Cần, Liêm Sơn, Liêm Phong và thị trấn Tân Thanh. Thị xã Duy Tiên có 73 dự án, là các dự án khu nhà ở đô thị, khu nhà ở xã hội và khu thương mại dịch vụ, địa điểm tại các phường Tiên Nội, Hoàng Đông, Yên Bắc, Duy Minh, Hoàng Đông, Duy Hải, Châu Giang, Đồng Văn, Chuyên Ngoại, Hòa Mạc, Trác Văn, Bạch Thượng. Huyện Kim Bảng có 45 dự án, tập trung xây dựng các khu đô thị mới, khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ… tại các xã Lê Hồ, Đại Cương, Ngọc Sơn, Thi Sơn, Đồng Hóa, thị trấn Quế… Huyện Lý Nhân có 27 dự án với tổng diện tích khoảng 880 ha tại các xã Chân Lý, Bắc Lý, Đạo Lý, Đức Lý, Vĩnh Trụ, Nhân Khang, Nhân Mỹ, Hòa Hậu.... Huyện Bình Lục có 16 dự án đều là các dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư tại các xã Trung Lương, Đồn Xá, Tiêu Động, La Sơn, Tràng An, thị trấn Bình Mỹ... Thành phố Phủ Lý có 51 dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở tại các phường ven thành phố.

Danh mục dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa

Với mục tiêu “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" của Chính phủ, tỉnh Hà Nam cũng tập trung kêu gọi đầu tư vào các dự án Nhà ở xã hội. Giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh có 19 dự án nhà ở xã hội kêu gọi đầu tư,  tập trung ở các địa phương có nhiều khu công nghiệp như thị xã Duy Tiên, thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng…

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để bổ sung các thông tin liên quan đối với từng dự án cụ thể như: Khảo sát thực địa để xác định ranh giới cụ thể; xây dựng tài liệu, bản đồ tổng thể vị trí các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh; cập nhật hiện trạng sử dụng đất, xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch liên quan,…

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xác định ranh giới, địa điểm cụ thể đối với từng dự án liên quan để phối hợp, cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời cập nhật danh mục dự án vào các quy hoạch liên quan của địa phương nhằm đảm bảo tính pháp lý và thuận lợi trong việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

Hà Nam đang khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh để tạo động lực thu hút đầu tư

Các sở, ban, ngành chủ động rà soát, kiến nghị bổ sung danh mục các dự án được duyệt vào nội dung của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến năm 2050 đang triển khai; đồng thời cập nhật, bổ sung vào các quy hoạch đang thực hiện cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư của tỉnh, nếu có Nhà đầu tư có nhu cầu quan tâm đề xuất các dự án đầu tư các lĩnh vực khác chưa có trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, nhất là đối với các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, dự án nhà ở,... giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh giới thiệu vị trí phù hợp để các Nhà đầu tư tiếp cận nghiên cứu đề xuất đầu tư./.

Như Thiệp - Hoài Thanh