28/09/2022 lúc 17:11 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: phát huy văn hóa đặc sắc các dân tộc thiểu số

VNHN - "Đi đôi với phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số". Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần III - năm 2019.

VNHN - "Đi đôi với phát triển kinh tế, tỉnh tỉnh cần tăng cường công tác bảo tồn, phát huy văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc, đa dạng, phong phú thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam". Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần III - năm 2019.

Hiện nay, Gia Lai có gần 700.000 đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, chiếm gần 50% dân số toàn tỉnh, cư trú chủ yếu ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Những năm qua, tỉnh luôn ưu tiên, dành nhiều nguồn lực tập trung đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ đó kinh tế vùng này đã có những chuyển biến tích cực. Theo đó, công tác định canh, định cư đạt trên 90% về số hộ, cơ bản giải quyết tình trạng di cư tự do; các phong trào sản xuất giỏi ngày càng được nhân rộng.

Các chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, phù hợp với nhu cầu người dân góp phần tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 19,71% năm 2015 xuống còn 10,04% năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm bình quân 6,37%; đến cuối năm 2018, số hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 30.441 hộ, chiếm 21% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh…

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần III - năm 2019. (Ảnh: TTXVN)

Từ năm 2014 - 2019, Gia Lai có gần 1.500 hộ dân tộc thiểu số nghèo được hỗ trợ làm nhà ở với kinh phí hơn 56 tỷ đồng; hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho hơn 4.200 hộ; cấp phát gần 2,4 triệu thẻ Bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn. Hơn 276.000 lượt hộ được vay vốn phát triển sản xuất với kinh phí hơn 7.000 tỷ đồng, đã tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống của người dân tộc thiểu số địa phương…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và ghi nhận những thành tựu của tỉnh Gia Lai trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, Gia Lai là tỉnh có vị trí chiến lược của Tây Nguyên và cả nước, các dân tộc anh em đoàn kết, có truyền thống yêu nước, bất khuất kiên cường trong chống giặc ngoại xâm. Song Gia Lai vẫn là tỉnh nghèo, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Để địa bàn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai phát triển hơn nữa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh tiếp tục ưu tiên tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế vùng dân tộc thiểu số một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chính quyền các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai phải quan tâm, sâu sát hơn nữa, kịp thời triển khai hiệu quả các nguồn lực, chính sách, hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh.

Đi đôi với phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, tỉnh cần tăng cường công tác bảo tồn, phát huy văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc, đa dạng, phong phú thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam. Dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tặng Bằng khen 5 tập thể, 20 cá nhân; UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen 39 tập thể, 166 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Đại hội đã bầu 59 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập