02/12/2023 lúc 15:27 (GMT+7)
Breaking News

EVNNPC kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch 5 năm tại PC Hải Phòng (2021 – 2025)

Ngày 18/8/2023 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) có buổi làm việc tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng), về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2021 – 2025.

Chủ trì buổi làm việc có ông Đỗ Văn Năm - Thành viên HĐTV, ông Phan Tử Lượng -Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, cùng đại diện các ban chuyên môn của EVNNPC. Về phía PC Hải Phòng, có ban lãnh đạo Công ty, trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Tại buổi làm việc ông Nguyễn Hữu Hưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã báo cáo với đoàn công tác của EVNNPC về tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 của PC Hải Phòng.

Ông Nguyễn Hữu Hưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025

Theo đó, báo cáo nêu rõ việc đánh giá thực hiện các chỉ tiêu cụ thể: Điện thương phẩm năm 2021 đạt 7.415,34 triệu kWh, tăng trưởng 15,8% so với 2020, đạt 100% kế hoạch Tổng công ty giao; Năm 2022 đạt 7.938,35 triệu kWh, đạt 100% kế hoạch Tổng Công ty giao, tăng trưởng 7,05% so với năm 2021 và tăng 1,5% so với chỉ tiêu điện thương phẩm tại Đề án 617 (TP theo đề án: 7.817 triệu kWh); 6 tháng đầu năm 2023, sản lương điện thương phẩm thực hiện 3.710,54 triệu kWh, tăng 2,86% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 45,4% kế hoạch năm. Ước thực hiện năm 2023 thương phẩm đạt 8.165 triệu kWh, hoàn thành 100% kế hoạch Tổng công ty giao, tuy nhiên chỉ đạt 95,8% chỉ tiêu điện thương phẩm theo Đề án 617 (8.521 triệu kWh).

Về Chỉ tiêu công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng giá bán điện bình quân năm 2021 đạt 1.796,31 đ/kWh, tăng 0,2 đồng so với kế hoạch Tổng công ty giao; Năm 2022 đạt 1.803,98 đ/kWh, tăng 0,98 đồng so với kế hoạch Tổng công ty giao nhưng thấp hơn 8,02 đồng/kWh so với Đề án 617 (1.812 đ/kWh); 6 tháng đầu năm 2023 giá bán điện bình quân đạt 1.818,14 đ/kWh, tăng 41,02 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2022. Thấp hơn 26,35 đồng so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2023. Ước thực hiện năm 2023 giá bán bình quân đạt 1.845đ/kWh, tăng 0,01đồng, hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao; tăng 30đ/kWh so với Đề án 617 (tuy nhiên chỉ tiêu này do chính sách tăng giá điện của Chính Phủ). tỷ lệ thu nộp tiền điện năm 2021 đạt 99,98%, tăng 0,18% so với kế hoạch; Năm 2022 đạt 99,99%, tăng 0,19% so với kế hoạch; đạt chỉ tiêu theo Đề án 617; Tỷ lệ thu nộp tiền điện 6 tháng đầu năm 2023: Đạt 99,99%, tăng 0,19% so với kế hoạch năm 2023. Ước thực hiện năm 2023 đạt 99,98%, đạt kế hoạch Tổng công ty giao và đạt chỉ tiêu theo Đề án 617.

Đối với công tác quản lý kỹ thuật vận hành, PC Hải phòng đã triển khai thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hệ thống lưới điện, giảm tổn thất điện năng đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo cấp điện an toàn ổn định các sự kiện lớn của đất nước và thành phố. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện trong các năm 2021, 2022 đều đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao. Năm 2023, do thực hiện tiết giảm công suất thực hiện tiết kiệm điện nên chỉ số độ tin cậy tổng hợp bị ảnh hưởng. Ước năm 2023, chỉ số độ tin cậy mất điện lưới điện phân phối thực hiện dưới kế hoạch được giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2021 thực hiện 2,76%/2,95%, thấp hơn kế hoạch 0.19%; Năm 2022 thực hiện 2,78%/2,88%, thấp hơn kế hoạch 0,1% và thấp hơn 0,08% so với Đề án 617; Năm 2023 chỉ tiêu được giao 2,76%, ước thực hiện theo đúng kế hoạch năm và thấp hơn  0,02% so với Đề án 617. Các năm 2024, 2025 ước thực hiện theo đúng đề án 617.

Công tác đầu tư xây dựng năm 2021 Công ty thực hiện 34 danh mục mới đạt 102% kế hoạch. Năm 2022 thực hiện 37 danh mục mới đạt 103%. Đạt chỉ tiêu theo Đề án 617; Năm 2023 và dự kiến đến hết năm 2025, Công ty luôn phấn đấu hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao. Đạt chỉ tiêu theo đề án 617.

PC Hải Phòng luôn chú trọng, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất lao động. Trong giai đoạn 2021 đến 2022, Công ty đã thực hiện triển khai đào tạo trọng điểm có mục tiêu một số công việc ngành nghề phù hợp yêu cầu thực tiễn sản xuất, cụ thể như: Đào tạo vệ sinh cách điện Hotline cho 30 – 40 lao động của các Điện lực và đào tạo nghề sửa chữa điện Live – Line cho 10 – 15 lao động để thành lập Đội SC điện Hotline của Công ty. Đào tạo 05 Kỹ sư SCADA và 10 trưởng kíp vận hành cho Trung tâm điều khiển xa. Đào tạo vận hành hệ thống DMS lưới điện trung thế cho các Tổ QL vận hành các Điện lực, với tổng số từ 20 – 30 lao động. Đào tạo nâng cao tay nghề treo tháo, quản lý hệ thống đo đếm điện năng điện tử và kiểm tra sử dụng điện cho lực lượng KTGSMBĐ các Điện lực, các Tổ công tơ và công nhân các Đội Dịch vụ bán điện. Đào tạo nghề quản lý vận hành sửa chữa hàn nối cáp quang cho người lao động các Đội QLVH của các đơn vị nhằm phục vụ nhu cầu kết nối phát triển cáp quang phục vụ vận hành hệ thống điện; các năm tiếp theo tập trung đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề cho CBNV các đơn vị, phòng ban về nghiệp vụ đấu thầu, giám sát, thiết kế, lập dự toán ĐTXD, lập PA ĐTXD...

Ngoài ra, PC Hải Phòng chú trọng việc nâng cao nghiệp vụ cho CB, CNV trong Công ty như các lớp đào tạo Rửa sứ bằng nước áp lực cao hotline, sửa chữa Hotline hạ thế, các lớp đào tạo về An toàn theo NĐ 44, đào tạo nghiệp vụ bảo vệ, đào tạo cho các Điện lực lực lượng trực vận hành, nâng cao trình độ làm đầu cáp, hộp nối cáp cho công nhân. Hướng dẫn, đào tạo công tác VHDN đối với tất cả người lao động trong Công ty, đưa VHDN của EVN/NPC thành nền tảng, là cốt lõi trong cuộc sống và trong công việc hàng ngày của từng CBCNV. Tập trung đào tạo CBCNV sử dụng tốt các phần mềm chuyên dụng, các ứng dụng số trong giao dịch, tương tác điện tử,  hướng đến việc thực hiện tốt và có hiệu quả trong công cuộc Chuyển đổi số của EVN.

Ông Phan Tử Lượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại biểu làm việc ông Phan Tử Lượng Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đánh giá cao các chỉ tiêu SXKD của PC Hải Phòng đạt được trong thời gian qua, đã áp dụng triệt để các công cụ cải tiến trong công tác quản lý, thực hiện đồng bộ giữa định biên lao động và bố trí lao động phù hợp với yêu cầu SXKD, có nhiều cố gắng, triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng nhằn cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ an sinh, xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Tại buổi làm việc đã nhận được những ý kiến báo cáo làm rõ, kiến nghị của lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc PC Hải Phòng cùng các ý kiến tham gia phân tích của các Ban EVNNPC.

Ông Đỗ Văn Năm, Thành viên HĐTV kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc ông Đỗ Văn Năm Thành viên HĐTV ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo và CBCNV PC Hải Phòng trong thời gian qua. Ông đề nghị PC Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch lưới điện trong quy hoạch chung của thành phố, công tác giải phóng mặt bằng, hàng năm đánh giá hiệu quả các công trình trên địa bàn nhằm rút kinh nghiệm cho các giai đoạn tiếp theo. Đối với các ý kiến, kiến nghị của PC Hải Phòng, yêu cầu các ban tổng hợp lại để báo cáo lãnh đạo Tổng Công ty xem xét giải quyết. Đề nghị các ban sau khi hoạch định được cần tính toán để giao chỉ tiêu phù hợp cho các điện lực, xem xét cân đối chi phí cho các đơn vị, phối hợp với PC Hải Phòng để hoàn thành các chỉ tiêu Tổng Công ty giao./.

Nguyễn Thắng