28/05/2022 lúc 02:02 (GMT+7)
Breaking News

ETHERSMART Blockchanin đầu tiên trên thế giới ứng dụng nền tảng phi tập trung vào ngành bảo hiểm

Blockchain là một công nghệ sổ cái phân tán với tiềm năng đổi mới rất lớn trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ tài chính. Hầu hết các trường hợp sử dụng blockchain đã được xác định trong ngân hàng, nhưng các trường hợp sử dụng bảo hiểm đang nổi lên trong việc đổi mới sản phẩm, phát hiện gian lận, định giá và giảm chi phí quản lý.

Blockchain là một công nghệ sổ cái phân tán với tiềm năng đổi mới rất lớn trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ tài chính. Hầu hết các trường hợp sử dụng blockchain đã được xác định trong ngân hàng, nhưng các trường hợp sử dụng bảo hiểm đang nổi lên trong việc đổi mới sản phẩm, phát hiện gian lận, định giá và giảm chi phí quản lý.

Blockchain trong bảo hiểm - Cơ hội hay Đe doạ? trả lời câu hỏi này thông qua việc tìm hiểu blockchain Ethersmart, nền tảng đầu tiên đã tích hợp thành công công nghệ blockchain và bảo hiểm.

Cơ sở dữ liệu Ethersmart hiện đăng ký hơn 200 giải pháp liên quan đến blockchain, trong đó có khoảng 20 giải pháp cung cấp các trường hợp sử dụng cho các công ty bảo hiểm ngoài các giao dịch thanh toán - dưới dạng ứng dụng cụ thể và nền tảng cơ sở.

Công nghệ chuỗi khối mang lại những lợi ích sau:

• Xác thực phi tập trung.
• Không dư thừa trong các cập nhật giao dịch.
• Bộ nhớ bất biến với độ trong suốt hoàn toàn.
• Mã hóa.

Chúng ta đã quen với việc bảo hiểm cho các hóa đơn y tế, tính mạng và xe hơi của mình, nhưng ngành bảo hiểm trị giá hàng nghìn tỷ đô la ngày nay cũng bao gồm rất nhiều thứ khác. Rocker huyền thoại Bruce Springsteen đã được bảo hiểm giọng hát của mình với giá 6 triệu đô la. Traveller’s Insurance chi trả các chi phí liên quan đến bắt cóc. Vật nuôi cũng có thể được bảo hiểm. Và danh sách được tiếp tục.

Tuy nhiên, được thành lập tốt và có giá trị, tuy nhiên, ngành bảo hiểm có rất nhiều vấn đề - bao gồm cả sự kém hiệu quả, gian lận, lỗi của con người và liên quan nhất là các cuộc tấn công mạng. Năm 2015, Anthem Insurance đã tiết lộ một vụ vi phạm dữ liệu làm lộ dữ liệu nhạy cảm của 78,8 triệu khách hàng. Bên cạnh những thiệt hại khôn lường bắt nguồn từ việc gian lận danh tính, toàn bộ ngành công nghiệp còn thiệt hại 375 triệu USD.

Khả năng tạo niềm tin của Blockchain trong một hệ sinh thái không đáng tin cậy thông qua việc sử dụng sổ cái công khai và các giao thức an ninh mạng được củng cố có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển trong tương lai của ngành bảo hiểm. Cùng với trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, blockchain đã sẵn sàng để tạo ra bước tiến lớn trong InsurTech thông qua ba tính năng đặc biệt.

1. Tăng trưởng thông qua đổi mới:

Tăng mức độ tương tác của khách hàng: Việc cho phép khách hàng xử lý dữ liệu của chính họ loại bỏ vấn đề về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Các công ty khởi nghiệp như Tradle đang làm việc trên các giải pháp blockchain để giúp đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình giới thiệu của khách hàng. Các công ty khởi nghiệp như InsureETH cung cấp nền tảng cho bảo hiểm chuyến bay P2P. Dynamis đang phát triển một nền tảng bảo hiểm thất nghiệp bổ sung P2P sử dụng dữ liệu hồ sơ trên mạng xã hội để xác minh tình trạng việc làm.

Thị trường mới nổi: Các hợp đồng thông minh hỗ trợ chuỗi khối trong bảo hiểm vi mô giúp cắt giảm chi phí xử lý thông qua tự động hóa.

Internet of Things: Các nền tảng thiết bị được kết nối hỗ trợ chuỗi khối tự động phát hiện tai nạn, tiến độ sửa chữa và các khoản thanh toán liên quan.

2. Sự gian dối. 

Blockchain có thể được sử dụng như một cơ quan đăng ký phân tán, đa ngành với dữ liệu khách hàng nội bộ và bên ngoài để:

Xác thực tính xác thực, quyền sở hữu và xuất xứ của hàng hóa cũng như tính xác thực của các tài liệu (ví dụ: báo cáo y tế).

Kiểm tra lịch sử khiếu nại / báo cáo trộm cắp của cảnh sát cũng như danh tính đã xác minh của một người và phát hiện các dạng hành vi gian lận liên quan đến một danh tính cụ thể.

Chứng minh ngày và thời gian ban hành chính sách hoặc mua một sản phẩm / tài sản.

Xác nhận quyền sở hữu và thay đổi vị trí tiếp theo.

3. Giảm chi phí thông qua việc tự động hóa các quy trình tiêu chuẩn như xác minh danh tính chủ hợp đồng, hiệu lực hợp đồng và đăng ký có thể kiểm tra dữ liệu khiếu nại từ bên thứ ba cũng như yêu cầu thanh toán.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập