04/03/2024 lúc 05:25 (GMT+7)
Breaking News

Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông TP Thái Nguyên: Vì một đô thị văn minh - xanh - sạch - đẹp

Với mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại, trong những năm gần đây, UBND thành phố đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.
Trung tâm thành phố Thái Nguyên.

Xác định công tác quản lý trật tự xây dựng sẽ góp phần bảo đảm cảnh quan đô thị, tạo cơ sở phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, bên cạnh công tác tuyên truyền, UBND thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi làm các thủ tục xin cấp phép xây dựng. Tổ chức tiếp nhận, thụ lý hồ sơ xin cấp phép cải tạo, sửa chữa và xây dựng nhà ở cho nhân dân theo đúng quy định, quy trình. Song song với đó, thành phố cũng chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng và Giao thông thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng để nhắc nhờ, xử lý, chấn chỉnh hoạt động xây dựng đô thị.

Đội quản lý TTXD&GT tăng cường kiểm tra các trường hợp vi phạm trong xây dựng.

Theo đó, Đội quản lý trật tự xây dựng và Giao thông đã ban hành các văn bản đôn đốc kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng với nhiều công trình trên địa bàn các phường, xã; hướng dẫn UBND phường, xã thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do UBND thành phố đã ban hành trong lĩnh vực trật tự xây dựng; văn bản đề nghị thậm định hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm, yêu cầu người vi phạm nộp phạt và khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra.

Cụ thể, trong 9 tháng năm 2022 đơn vị đã phối hợp với UBND phường, xã kiểm tra các công trình xây dựng đạt 783 lượt. Trong đó phát hiện 01 trường hợp xây dựng sai nội dung ghi trong giấy phép và 01 trường hợp xây dựng không phép.

Kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn 32 phường, xã; tiếp nhận và chuyển trả các hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục và điều kiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng cho các phường, xã để hoàn thiện lại, trình UBND thành phố ra Quyết định xử phạt vị phạm hành chính.

Ngoài ra, Đội quản lý trật tự xây dựng và Giao thông phối hợp với UBND các phường, xã thực hiện ra soát, thống kê giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm, điểm chợ tự phát trên địa bàn không đúng theo quy hoạch, làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự công công, làm giảm hiệu quả hoạt động của các chợ trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tham mưu lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với các trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng và Giao thông cho biết: “Với sự vào cuộc chủ động của các cơ quan chức năng, lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị đã có bước chuyển biến tích cực nhờ người dân đã có ý thức tuân thủ tốt hơn các quy định. Nhất là việc hầu hết các hộ gia đình khi xây dựng nhà ở đã thực hiện thủ tục xin cấp phép rồi tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh đã giảm đáng kể.”

Bên cạnh những kết quả đạt được, có thể thấy rằng công tác quản lý trật tự xây dựng văn minh đô thị ở thành phố Thái Nguyên vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Nổi lên là ý thức của một bộ phận nhân dân, cán bộ trong chấp hành các quy định về quản lý trật tự đô thị, xây dựng văn minh đô thị còn rất hạn chế. Điều này đã dẫn đến tình trạng xây dựng không phép, trái phép… vẫn còn diễn ra. Nhân sự cơ quan tham mưu về quản lý đô thị vẫn còn quá ít so với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phối hợp kiểm tra của các cơ quan chức năng, UBND các phường, xã có lúc còn thiếu đồng bộ, chưa kịp thời , trong xử lý vi phạm có trường hợp còn nể nang tình cảm, ngại va chạm…

Tập thể cán bộ nhân viên Đội quản lý TTXD và GT.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý trật tự, xây dựng văn minh đô thị, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp. Trong đó, đặc biệt quan tâm việc thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, phát hiện sớm các vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, UBND các phường, xã kịp thời xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý xây dựng. Trong triển khai thực hiện sẽ chú trọng địa bàn các khu đô thị mới, các khu vực chuẩn bị quy hoạch khu dân cư; kiểm tra các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trong nhân dân các quy định, hướng dẫn về xây dựng văn minh đô thị. Nhất là trong bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị, tham gia giao thông, hay trong sinh hoạt và ứng xử hàng ngày…

Cơ quan miền núi phía Bắc