21/06/2024 lúc 22:16 (GMT+7)
Breaking News

Doanh thu tăng đột biến, CEO Group chấm dứt chuỗi 4 quý liên tiếp thua lỗ

Doanh thu tài chính của Tập đoàn CEO trong quý IV/2021 tăng 6,5 lần đạt gần 302 tỷ đồng, nhờ ghi nhận hơn 297 tỷ đồng lãi các khoản đầu tư. Lãi sau thuế đạt gần 306 tỷ đồng, cải thiện hơn mức âm 580 triệu đồng cùng kỳ năm 2020. 

Doanh thu tài chính của Tập đoàn CEO trong quý IV/2021 tăng 6,5 lần đạt gần 302 tỷ đồng, nhờ ghi nhận hơn 297 tỷ đồng lãi các khoản đầu tư. Lãi sau thuế đạt gần 306 tỷ đồng, cải thiện hơn mức âm 580 triệu đồng cùng kỳ năm 2020. 

Doanh thu tăng đột biến, CEO Group chấm dứt chuỗi 4 quý liên tiếp thua lỗ

CTCP Tập đoàn CEO (CEO Group, Mã: CEO) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 495 tỷ đồng, giảm gần 23% so với cùng kỳ.

Đóng góp chủ lực cho doanh thu quý này vẫn là mảng kinh doanh bất động sản với hơn 435 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng đột biến lên gần 302 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận 40 tỷ đồng. Kết quả này đạt được nhờ ghi nhận hơn 297 tỷ đồng lãi các khoản đầu tư, hơn nhiều lần con số 30 tỷ quý IV/2020. Nhờ khoản thu này, CEO Group báo lãi từ hoạt động kinh doanh cao gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt gần 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 306 tỷ đồng trong quý IV, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 580 triệu đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 222 tỷ đồng. Như vậy, CEO Group đã có lãi sau 4 quý liên tiếp kinh doanh kém hiệu quả.

Trong năm 2021, doanh nghiệp này đạt gần 902 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 32%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 82 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 103 tỷ đồng.

Năm vừa qua, CEO Group đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty mới hoàn thành 56% mục tiêu doanh thu nhưng đã vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2021 hơn 7.040 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho giảm từ 665 tỷ đồng về gần 607 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (gần 543 tỷ đồng). Giá trị bất động sản đầu tư cũng giảm từ hơn 813 tỷ đồng về gần 735 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn gần 2.122 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án như: Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (gần 2.059 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (hơn 51 tỷ đồng),...

Nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến đến cuối kỳ ở gần 3.506 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu kỳ. Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm gần 50%, ghi nhận hơn 1.737 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh trong năm của CEO Group âm hơn 155 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận gần 283 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi thiết lập đỉnh lịch sử 92.500 đồng vào ngày 7/1, cổ phiếu CEO đã bước vào nhịp điều chỉnh trong những phiên gần đây.  Đóng cửa ngày 28/1, thị giá CEO dừng ở 62.000 đồng/cp, giảm gần 33% so với mức đỉnh nhưng vẫn gấp gần 7 lần mức giá cùng thời điểm năm 2021.