17/04/2024 lúc 02:34 (GMT+7)
Breaking News

“Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển” là phương châm hoạt động của đội ngũ trí thức Xứ Thanh

Sáng 26/3/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Các đại biểu dự Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ VII được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả của Liên hiệp hội trong việc tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ VI. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Liên hiệp hội đã chủ động triển khai các nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác, đó là:

Nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp hội đa dạng, phong phú hơn; tích cực tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh cơ chế, chính sách động viên trí thức, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm và đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN của tỉnh và công tác hội.

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu được triển khai ở cấp tỉnh, cấp Liên hiệp hội và bước đầu lan tỏa đến các hội thành viên; tham mưu tổ chức Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức, góp phần tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến, đề xuất những vấn đề trí thức quan tâm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều chương trình phối hợp giữa Liên hiệp hội với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị, trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong tỉnh, các hội, đơn vị liên kết được ký kết, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp hội mở rộng phát triển hoạt động chính trị - xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn theo các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, thông tin và phổ biến kiến thức, thúc đẩy các phong trào sáng tạo kỹ thuật và hợp tác quốc tế.

Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp hội đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tôn vinh và trao biểu trưng Trí thức KH&CN tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ nhất cho 10 trí thức hoạt động trên các lĩnh vực KH&CN trong tỉnh. Liên hiệp hội đã tổ chức tôn vinh và trao biểu trưng trí thức KH&CN xuất sắc 4 lần cho 66 trí thức trong hệ thống Liên hiệp hội. Một số hội thành viên cũng đã tổ chức tôn vinh trí thức nhân sự kiện thành lập hội, ngành ở Trung ương hoặc nhân sự kiện tổ chức đại hội nhiệm kỳ, tổng kết năm. Liên hiệp hội đã giới thiệu, đề cử 3 cá nhân được Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam tặng danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu toàn quốc; 2 cá nhân được tôn vinh là nhà khoa học của nhà nông Việt Nam năm 2020 và 2021; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Sở KH&CN, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị có liên quan lựa chọn và giới thiệu 10 công trình đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020, 2023.

Tại đại hội, các ý kiến tham luận đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong việc tập hợp tỷ lệ trí thức trong các tổ chức của Liên hiệp hội còn thấp, chưa tương xứng với số lượng đội ngũ trí thức đông đảo trong tỉnh. Chưa tập hợp được nhiều trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp và trí thức người Thanh Hóa ở tỉnh ngoài. Tính gắn kết và chưa thể hiện được vai trò nòng cốt trong phát huy sức sáng tạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ trí thức KH&CN. Hoạt động KH&CN của Liên hiệp hội và các hội thành viên chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. Chưa tham mưu, đề xuất được nhiệm vụ để tỉnh giao giải quyết những vấn đề quan trọng trong phát triển KH&CN, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, chính sách đối với trí thức trên địa bàn tỉnh. Số lượng các đề tài, dự án KH&CN còn ít; kết quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN chưa nhiều; chất lượng phản biện của một số hội thành viên vẫn còn thấp nên việc tập hợp, thu hút đông đảo trí thức tham gia còn khó khăn, ch­ưa phát huy được đầy đủ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT.

Các ý kiến tham luận cũng đã tập trung phân tích những đóng góp vào kết quả đạt được của Liên hiệp hội như: Những đóng góp của hội Tin học Thanh Hóa đối với công tác chuyển đổi số, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin cho các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, giai đoạn 2018-2023; Một số bài học kinh nghiệm và những đóng góp của Hội khoa học Lịch sử đối với hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT Thanh Hóa giai đoạn 2018-2023; những kết quả hoạt động nổi bật góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 của Liên hiệp hội Hội Quy hoạch phát triển đô thị luôn đồng hành cùng Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa...

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa lần thứ VII đã cơ bản thống nhất với mục tiêu chung đó là: Phấn đấu xây dựng Liên hiệp hội là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, cùng với các hội thành viên, các đơn vị liên kết giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Thanh Hóa; đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đội ngũ trí thức KH&CN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội thành viên và hội viên hoạt động trong các hội; là nhân tố quan trọng góp phần đưa KH&CN thực sự trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tỉnh giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng ghi nhận, đánh giá cao hoạt động và những thành tựu Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp hội tiếp tục phát huy thành tích; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp của các sở ngành, các địa phương; khơi dậy và không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp tích cực và hiệu quả cao hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa bền vững, giàu đẹp và văn minh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi đội ngũ trí thức phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, lực lượng nòng cốt trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đội ngũ trí thức tỉnh Thanh Hóa cũng đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội để cùng cả tỉnh thực hiện thành công khát vọng thịnh vượng và mục tiêu Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức vào sự phát triển của tỉnh”, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định. Để thực hiện thành công mục tiêu đó, Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa và các hội thành viên cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng và ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng; nhận thức sâu sắc về sứ mệnh của trí thức đối với quê hương, đất nước. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ngành cần thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại trực tiếp với đội ngũ trí thức; động viên, khuyến khích, bố trí hợp lý nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức hăng say nghiên cứu, cống hiến trí tuệ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trao bức trướng cho Đại Hội.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cán bộ, hội viên và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Thanh Hóa bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh".

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa khoá VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã ra mắt gồm 44 thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp hội khóa VI được Đại hội tín nhiệm tái cử chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa khóa VII./.

Ngọc Thể - Đỗ Thanh