03/12/2022 lúc 13:03 (GMT+7)
Breaking News

Điện lực Nam Định nâng cao độ tin cậy vận hành các thiết bị lưới điện 110kV năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc triển khai sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị theo phương pháp CBM (Condition-Based Maintenance - Sửa chữa bảo dưỡng theo điều kiện vận hành), Công ty Điện lực Nam Định đã lập kế hoạch và triển khai hoàn thành sớm công tác thí nghiệm định kỳ (TNĐK) kết hợp CBM lưới điện 110kV năm 2022.

Theo kế hoạch được giao, năm 2022 Công ty Điện lực Nam Định thực hiện CBM cấp độ 1 cho 9 đường dây 110kV và 13 trạm biến áp 110kV; thực hiện thí nghiệm định kỳ kết hợp làm CBM cấp độ 2, cấp độ 3 cho 03 TBA 110kV trên địa bàn quản lý.

Thí nghiệm định kỳ kết hợp CBM các thiết bị tại trạm 110kV Giao Thủy

Tính đến ngày 15/9/2022, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế (QLVHLĐCT) - Công ty Điện lực Nam Định đã thực hiện xong công tác CBM ở cấp độ 1 cho 09 đường dây 110kV và 13 TBA 110kV. Qua thực hiện CBM cấp độ 1 đã phát hiện một số tồn tại khiếm khuyết kịp thời trên lưới điện và tổ chức xử lý sớm nhằm hạn chế tối đa các sự cố trên lưới điện 110kV nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. 

 

Công nhân Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Công ty Điện lực Nam Định xử lý các khiếm khuyết lưới điện được phát hiện qua CBM

Đối với việc triển khai chương trình CBM ở cấp độ 2 và cấp độ 3, cũng như công tác thí nghiệm định kỳ tính đến ngày 20/9/2022 đơn vị đã thực hiện xong đối với 03 TBA 110kV gồm các trạm: Hải Hậu, Giao Thủy, Liễu Đề. Cùng với đó Công ty Điện lực Nam Định đã phối hợp với Công ty thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) phát hiện và xử lý 8 khiếm khuyết trong đó trạm 110kV Hải Hậu 2 khiếm khuyết, trạm Liễu Đề 1 khiếm khuyết; trạm Giao Thủy 5 khiếm khuyết, các khiếm khuyết này đều đã được xử lý sớm không để gây sự cố. Với mục tiêu hạn chế tối đa thời gian mất điện, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, đơn vị đã thực hiện lồng ghép các công việc trên lưới cho cùng một lịch cắt điện theo kế hoạch, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị thí nghiệm điện miền Bắc và Công ty dịch vụ điện miền Bắc để thực hiện việc thí nghiệm định kỳ và làm CBM đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

 

Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế ttriển khai duy tu, vệ sinh công nghiệp và xử lý tiếp xúc mối nối các thiết bị tại trạm 110kV.

Qua công tác thí nghiệm định kỳ và kết hợp CBM lưới điện 110kV khu vực tỉnh Nam Định đã được phát hiện và xử lý triệt để các tồn tại, khiếm khuyết, nâng cao độ tin cậy vận hành lưới điện 110kV đáp ứng nhu cầu cung ứng điện trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng trong công tác SXKD, cùng với đó giảm thiểu tình trạng hư hỏng của thiết bị, giảm chi phí bảo dưỡng, chi phí nhân công, tiên đoán trước khả năng hư hỏng của thiết bị sớm và chủ động trong công tác quản lý vận hành lưới điện 110kV góp phần hoàn thành nhiệm sản xuất kinh doanh được giao. 

PC Nam Định

...
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập