02/06/2023 lúc 16:47 (GMT+7)
Breaking News

Để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đạt hiệu quả

VNHN-Nhằm nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg (ngày 5-6-2018) về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

VNHN-Nhằm nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg (ngày 5-6-2018) về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, xã được công nhận NTM kiểu mẫu là xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định và đáp ứng các tiêu chí: Sản xuất, thu nhập, hộ nghèo; giáo dục, y tế, văn hóa; môi trường; an ninh, trật tự và hành chính công. Để đạt được các tiêu chí NTM kiểu mẫu, về tổ chức sản xuất, xã phải có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu; có ít nhất hai hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả.

Ảnh minh họa - Internet

Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu phải cao hơn từ 1,5 lần trở lên so thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Không có hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo).

Về tiêu chí môi trường, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên. Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, thôn, bản, ấp có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến. Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng. Có từ 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và bảo đảm bền vững...

Hiện nay, nhiều địa phương đã hoàn thành xây dựng NTM, tiếp tục nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM. Để thực hiện tốt các tiêu chí nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn, Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư đã tập trung chỉ đạo các địa phương chú trọng chất lượng của chương trình xây dựng NTM bảo đảm hiệu quả, bền vững, như: Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); NTM thôn bản vùng khó khăn; khoa học - công nghệ phục vụ NTM; du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM…

Qua đó, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phấn đấu của Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu.

Để xây dựng NTM kiểu mẫu hiệu quả, các địa phương cần tiếp tục nâng cao những tiêu chí đã đạt chuẩn, trong đó, phải xác định rõ các tiêu chí trọng tâm, nhất là tiêu chí phản ánh chất lượng cuộc sống của người dân (như sản xuất, môi trường, văn hóa, an ninh trật tự...).

Bên cạnh việc phát động các phong trào thi đua và khen thưởng nhằm tuyên dương các điển hình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các địa phương cần tích cực chỉ đạo chọn các xã đã được công nhận để làm điểm xây dựng thành xã NTM kiểu mẫu từ nay đến năm 2020, theo đúng phương châm: Xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc…