02/06/2023 lúc 16:18 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Đẩy mạnh cải thiện chỉ số chính quyền điện tử trên địa bàn

Từ ngày 15/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh -truyền hình, thông tin điện tử theo hình thức trực tuyến (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Nhằm đảm bảo thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022, đồng thời, cải thiện chỉ số chính quyền điện tử của địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông mang đến những giải pháp mang tính đột phá để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến là một minh chứng rõ ràng nhất trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông sẽ hướng dẫn quý khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: 

- Người nộp hồ sơ truy cập vào địa chỉ Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến: http://dichvucong.daknong.gov.vn.

- Lựa chọn “nộp qua mạng”;

- Chọn cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Chọn 01 trong các lĩnh vực có thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tuyến mức độ 3, 4 bấm “tìm kiếm”.

- Bấm “Chọn” tại thủ tục cần tìm được cung cấp.

Bước 2:

- Điền đầy đủ các trường hợp các thông tin bắt buộc tại “Thông tin người nộp hồ sơ”;

- Chọn “Đồng ý” và “Tiếp tục”.

Bước 3:

- Chọn tải tên tệp (bản đính kèm là file pdf, file ảnh, scan) và bấm chọn tương ứng đối với từng loại giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính. Có thể tham khảo biểu mẫu và bổ sung các loại giấy tờ khác (nếu có).

- Chọn “Đồng ý” và “Tiếp tục”.

Bước 4:

- Kiểm tra thông tin “Lệ phí hồ sơ” (đối với các thủ tục nếu có thu phí, lệ phí thì tổ chức nộp phí vào tài khoản)

+ Số tài khoản: 3511.0.1124645.00000

+ Đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông.

+ Mở tại: Kho bạc Nhà nước Đắk Nông.

Trong trường hợp khách hàng yêu cầu trả quả dịch vụ bưu chính công ích thì thanh toán trực tiếp cho bưu điện. - Lựa chọn “Hình thức nhận kết quả”. - Chọn “Đồng ý” và “Tiếp tục”.

Bước 5:

- Kiểm tra lại tất cả các thông tin đã nhập trước đó.

- Nhập lại “Mã xác nhận” do hệ thống yêu cầu.

- Bấm chọn cam kết “Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai”.

- Bấm “Nộp hồ sơ” đề hoàn tất nộp hồ sơ.

  1. Theo dõi quá trình giải quyết và nhận kết quả giải quyết hồ sơ:

Sau khi xem xét thành phần hồ sơ, cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công bấm “Tiếp nhận” hoặc “Từ chối”, “Yêu cầu bổ sung”, “Hủy” trực tuyến trên hệ thống của Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh.

Sau khi có kết quả trả về tại bộ phận Một cửa Trung tâm phục vụ hành chính công thì hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS, thư điện tử cho người nộp biết để thực hiện các yêu cầu và nhận kết quả.

Trường hợp cần tìm hiểu về thủ tục hành chính hoặc cần biết thêm thông tin khác xin liên hệ qua số điện thoại 02613.838.838 hay Cổng hành chính công tỉnh Đắk Nông trên Zalo để được hỗ trợ, tư vấn, giải đáp.

Võ Hà