20/06/2024 lúc 22:12 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Nông: Sơ kết công tác cải cách hành chính và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 19/7, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 5 sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tham dự và chủ trì phiên họp.

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Đắk Nông có đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Cùng tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu công tác cải cách hành chính tập trung với 6 nội dung chính: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, xây dựng tổ chức bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được Đảng, Nhà nước xác định là một trọng tâm, đột phá trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta trong giai đoạn mới. Thủ tướng đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát lại các công việc trên tinh thần "việc gì có lợi cho dân thì ta hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh", làm sao để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các thủ tục, công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất, tiết giảm chi phí, thời gian, công sức, tránh phiền hà, sách nhiễu, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý những ách tắc trong giải quyết công việc…

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2023, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 178 văn bản, các địa phương đã ban hành 2054 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính trên từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Theo thống kê, cập nhật, kế hoạch cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ đã đề ra 845 nhiệm vụ, UBND các tỉnh, thành phố đã đề ra 3003 nhiệm vụ. Tính đến ngày 21/6/2023, các bộ, ngành Trung ương đã hoàn thành 296 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 35,03% so với kế hoạch; UBND các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 1384 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 46,09% so với kế hoạch đề ra. Một số bộ, ngành, địa phương tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính có kết quả, đạt tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao so với kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2023.

Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 47 quy định kinh doanh; các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 210 quy định, 10/22 bộ đã công bố danh mục TTHC nội bộ, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hoặc trước hạn tăng 10%, địa phương tăng 8% so với năm 2022…

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chính phủ ban hành 26 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan…Thể chế về quản lý công chức, viên chức tiếp tục được hoàn thiện, đã có 7/20 bộ ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và 5/15 bộ ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành. Cải cách tài chính công, nhất là về thể chế, từng bước hoàn thiện. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 215.500 tỷ đồng, bằng 30,49% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (27,75%), số tuyệt đối cao hơn 65.200 tỷ đồng. Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); 36/63 địa phương đã triển khai trung tâm chỉ đạo, điều hành thông minh. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến được cải thiện với gần 69% TTHC đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 21 triệu hồ sơ trực tuyến, hơn 5,5 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với 6.500 tỷ đồng…

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC của tỉnh Đắk Nông đã nhận được sự quan tâm, sát sao, cũng như kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác cải cách TTHC được quan tâm tập trung chỉ đạo và từng bước cải thiện cũng như gắn kết với công tác chuyển đổi số; các TTHC thường xuyên được kiểm tra, rà soát, công bố chuẩn hóa và niêm yết công khai kịp thời tại các đơn vị địa phương; triển khai dịch vụ công trực tuyến; các hệ thống nền tảng, phát triển dữ liệu; kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình; một phần và dịch vụ Bưu chính công ích ngày được mở rộng…

Phiên họp tại điểm cầu Đắk Nông

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành 22 văn bản QPPL (5 Nghị quyết và 17 Quyết định), việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật được chỉ đạo kịp thời, chủ động, quyết liệt, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương , phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng, rà soát, hệ thống hoá QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh kỳ 2019 – 2023, tỉnh triển khai mô hình sang kiến CCHC “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn” áp dụng thí điểm tại Bộ phận Một cửa của UBND 04 huyện, thành phố Gia Nghĩa và 04 xã phường, thị trấn. Cũng theo kế hoạch năm 2022, Đoàn kiểm tra công tác CCHC đối với 05 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 04 đơn vị hành chính cấp huyện và 04 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn các huyện và thành phố Gia Nghĩa. Ngoài ra tỉnh Đắk Nông cũng phối hợp với các đơn vị để thực hiện tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh bằng nhiều hình thức như:  Trên sóng truyền hình; Đăng tải thông tin trên báo in và báo điện tử; cổng thông tin điện tử; phương tiện thông tin đại chúng ngoài tỉnh (Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Tạp chí Việt Nam Hội Nhập…).

Tỷ lệ hoàn thành CCHC 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh là 53%; Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn là 99,07%; Tỷ lệ sở, ngành, UBND cấp huyện đã hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định chuyên môn của Chính phủ là 100%...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC tại địa phương vẫn còn tồn tại những hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, số hoá các tài liệu, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, đất đai... gắn với công tác CCHC chưa đồng bộ; vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn, nhất là trong lĩnh vực đất đai; cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn hạn hẹp, nhất là nguồn lực phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được theo yêu cầu.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh Đắk Nông là: Tiếp tục triển khai các nội dung tại  Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2023 theo quyết định số 2248/QĐ-UBND tỉnh ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông; Kiểm tra đôn đốc việc xây dựng , rà soát, cập nhập văn bản QPPL, kịp thời phát hiện, xử lý những văn bản chồng chéo, ban hành sai thẩm quyền; Thự hiện rà soát, đơn giản hoá TTHC, công bố, công khai đây đủ danh mục TTHC và kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành trong việc giản quyết TTHC theo hình thức liên thông cùng cấp; Rà soát kiện toàn sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cao, đảm bảo công tác đào tạo CBCNVC nhằm đáp ứng yêu càu công tác; nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, đẩy nhanh công tác rải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các quy định về quản lý tài chính – ngân hàng, thu ngân sạch nhà nước theo kế hoạch; Tích cực triển các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ công chức chuyên trách công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ về cải thiện, nâng cao các chỉ số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục; Tuyên truyền công tác CCHC, kết quả các chỉ số PAX, INDEX, SIPAS, PAPI thông qua các hình thức đa dạng và phong phú, phù hợp để CBCNVC và người dân, doanh nghiệp biết và hưởng ứng. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ đã chuẩn bị chu đáo các tài liệu phục vụ phiên họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn; giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, sớm hoàn thiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung, quyết liệt chỉ đạo các nội dung trọng tâm trong công cuộc cải cách hành chính: người đứng đầu là những cán bộ, công chức, viên chức từ cấp Trung ương đến địa phương cần thực hiện đúng vai trò, tăng cường phân cấp, phân quyền, xây dựng tổ chức bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng chất lượng dịch vụ công trực tuyến; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đẩy mạnh triển khai đề án 06.

“Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay cần phải rà soát trong công tác CCHC trong thời gian tới: rà soát hệ thống các văn bản pháp luật để xác định những vướng mắc cần giải quyết; rà soát những thủ tục mà được người dân, doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn hiện nay về lĩnh vực đất đai, thuế, phí, xuất nhập khẩu, hải quan, tín dụng…; rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức, những ai vi phạm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai thì phải xử lý theo quy định; những người làm tốt, vì dân, vì nước thì khen thưởng, động viên kịp thời”. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Đình Tiến 

...