17/06/2024 lúc 17:11 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều 18-10, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk quyết định phân công ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho đến khi kiện toàn chức danh này theo quy định.
Phân công, điều động bà H’Lim Niê - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Ông Trần Trung Hiển - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ

Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - về nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chỉ định tham gia Đảng đoàn, giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.
Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk cũng giao ông Lê Văn Thành, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, phụ trách, điều hành Văn phòng Tỉnh ủy cho đến khi kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Võ Hà