17/04/2024 lúc 02:50 (GMT+7)
Breaking News

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thu hút các nhà khoa học xuất sắc, đầu ngành

Ngày 28/2, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm Chương trình thu hút, giữ chân và phát triển 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Chương trình VNU350).

Trong đợt đầu tiên của năm 2024, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển dụng 65 chỉ tiêu, làm việc tại các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Để tham gia ứng tuyển Chương trình VNU350, các ứng viên cần đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung như: Có trình độ tiến sĩ; có khả năng giảng dạy, nghiên cứu độc lập; có khát vọng, hoài bão, mong muốn đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước và của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với nhà khoa học đầu ngành, cần đáp ứng đủ 5 tiêu chí về kinh nghiệm và năng lực: Đứng đầu nhóm nghiên cứu hoặc trưởng phòng thí nghiệm; chủ trì đề tài, dự án khoa học-công nghệ; có công trình công bố trên các chí khoa học uy tín hoặc sở hữu bằng độc quyền phát minh, sáng chế; có kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh; có mối quan hệ, hợp tác trong nước và quốc tế.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, có ba nhân tố quan trọng để thu hút các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành tới làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ nhất, là không gian tự chủ, sáng tạo hay nói cách khác là sự trao quyền. Nhà khoa học về công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội đứng đầu nhóm nghiên cứu mạnh, Trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm hay Trưởng ngành đào tạo mới, được hỗ trợ nguồn lực tài chính để chủ động thực hiện kế hoạch nghiên cứu.

Thứ hai, là không gian đóng góp, cống hiến. Với sứ mệnh được Đảng, Nhà nước giao là nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo giải quyết các nhiệm vụ quốc gia, khu vực và thế giới, khi các nhà khoa học về làm việc tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, họ sẽ có cơ hội làm chủ nhiệm các đề tài, dự án nghiên cứu lớn.

Đối với nhà khoa học trẻ, cần đáp ứng ít nhất một trong bốn tiêu chí sau: Có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí, hội nghị uy tín; có bằng phát minh, sáng chế đã được đăng ký thành công; có sản phẩm khoa học, công nghệ đã được chuyển giao; có hướng nghiên cứu mới, triển vọng, phù hợp với Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, mở rộng mạng lưới hợp tác trong và ngoài nước; tham gia đào tạo, hướng dẫn sinh viên xuất sắc, học viên cao học, nghiên cứu sinh để hiện thực hóa khát vọng đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Thứ ba, có không gian phát triển và thăng tiến. Các nhà khoa học sẽ xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp như kế hoạch trở thành phó giáo sư, giáo sư, trở thành nhà khoa học đầu ngành, hướng đến các giải thưởng khoa học uy tín trong và ngoài nước. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đồng hành và hỗ trợ các nhà khoa học trong lộ trình phát triển nghề nghiệp.

Về chính sách đãi ngộ, các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành tham gia Chương trình VNU350 sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và chính sách hỗ trợ cụ thể của từng đơn vị tuyển dụng.

Đối với nhà khoa học trẻ xuất sắc, trong thời gian hai năm đầu được cấp một đề tài nghiên cứu khoa học loại C (kinh phí tối đa 200.000.000 đồng). Năm thứ ba được cấp một đề tài loại B (kinh phí tối đa 1 tỷ đồng).

Năm thứ tư được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh phí tối đa 10 tỷ đồng. Năm thứ năm được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cấp nhà nước.

Nhà khoa học sẽ hưởng thu nhập và đãi ngộ khác theo chính sách cụ thể của đơn vị nơi nhà khoa học đến công tác (gồm lương, thưởng, các phụ cấp, thu nhập tăng thêm, phụ cấp vượt định mức giảng dạy, phụ cấp thâm niên, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, khen thưởng…)

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2024-2025 đại học này sẽ giải ngân khoảng 100 triệu USD từ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới để xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trường đại học Khoa học Sức khỏe và Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, phục vụ đào tạo, nghiên cứu.

Đối với các nhà khoa học đầu ngành trong thời gian hai năm đầu được cấp một đề tài nghiên cứu khoa học loại B với kinh phí tối đa 1 tỷ đồng. Các năm tiếp theo được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh phí tối đa 30 tỷ đồng; được hỗ trợ thành lập nhóm nghiên cứu mạnh; hỗ trợ đăng ký chủ trì đề tài các cấp.