21/05/2024 lúc 01:18 (GMT+7)
Breaking News

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (phiên bản tiếng Việt) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc cách đây hơn một năm, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022). Mới đây, ngày 19/5/2023, cuốn sách đã được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ (Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan).

Ngay sau khi ra mắt bạn đọc, cuốn sách đã nhận được những đánh giá tích cực và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sâu rộng, được sự đón nhận của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như được bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế đánh giá cao.

Xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng 7 ngoại ngữ

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (phiên bản tiếng Việt) ra mắt bạn đọc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022).
Đến nay, số lượng in ấn và phát hành của phiên bản này đã lên tới gần 30.000 bản.

Theo Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh, thông qua các Đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, cuốn sách đã thu hút được sự quan tâm sâu sắc của các nhà nghiên cứu, học giả và độc giả các nước.

Đó chính là cơ sở cho ý tưởng tổ chức biên dịch, xuất bản cuốn sách này ra tiếng nước ngoài, bước đầu bằng 7 ngoại ngữ chính (Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan) với mục đích nhằm lan tỏa ý nghĩa chính trị, giá trị định hướng của cuốn sách; giúp bạn bè quốc tế, bạn đọc trong và ngoài nước, kiều bào ta ở nước ngoài thêm hiểu về đất nước, con người, văn hóa, sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc công bố, giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng 7 ngoại ngữ vừa có ý nghĩa chính trị, vừa có ý nghĩa lịch sử-văn hóa. Hy vọng cuốn sách bằng các ngoại ngữ khác nhau sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị quý báu, giúp cho bạn bè quốc tế hiểu thêm, hiểu sâu về chủ trương, đường lối đổi mới và phát triển đất nước của Việt Nam, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Song song với việc xuất bản hơn 11.000 bản sách giấy bằng 7 thứ tiếng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật còn cho ra mắt phiên bản điện tử, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn của Nhà xuất bản. Chỉ với một thao tác quét QRcode trên bìa sau cuốn sách, độc giả sẽ truy cập được bản điện tử tương ứng.

“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” - giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" là một trong những ấn phẩm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mục đích xuất bản cuốn sách nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ta. Đồng thời, đây cũng là tài liệu để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện những mục tiêu chiến lược Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Theo tinh thần ấy, cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Từng bước hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nhất quán chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, theo tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”; đề cao phẩm giá, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất; khẳng định trường phái đối ngoại, ngoại giao đặc sắc “cây tre Việt Nam”, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển; nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn.

Trên nền tảng tư duy lý luận sâu sắc, cuốn sách đã trình bày, phân tích, lý giải các vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam và nội dung, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam một cách khúc triết, rành mạch, rõ ràng, dung dị và dễ hiểu.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Và những đánh giá tích cực và sự quan tâm sâu rộng của dư luận trong và ngoài nước

Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" là tài liệu quý, tổng kết lý luận về đường lối đổi mới, những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng Cộng sản Việt Nam về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi vậy ngay sau khi ra mắt bạn đọc, cuốn sách đã nhận được những đánh giá tích cực và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sâu rộng, được sự đón nhận của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như được bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế đánh giá cao.

Từ khi bài viết được công bố ngày 16/5/2021, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, tạp chí... đã có hàng nghìn bài viết, bài bình luận của độc giả, từ cán bộ hưu trí, đảng viên ở cơ sở, nhân dân ở mọi vùng, miền của Tổ quốc, từ đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo cho đến các nhà nghiên cứu, nhà kinh tế học, nhà ngoại giao, trí thức, văn nghệ sĩ, kiều bào ta ở nước ngoài... đón nhận bài viết của Tổng Bí thư với niềm tin tưởng và sự hưởng ứng tích cực.

Các bài viết chia sẻ của bạn đọc đã bày tỏ sự đồng thuận với nội dung bài viết của Tổng Bí thư; nhận thấy rõ con đường mà nhân dân ta, dân tộc ta đang đi là đúng đắn dù có muôn vàn khó khăn, thử thách, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta nhất định sẽ đạt được thành công. Đối với các Đảng Cộng sản, Đảng Lao động trên thế giới như: Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Lao động Thụy Sĩ, Đảng Cộng sản Ucraina, Đảng Cộng sản Braxin, Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản Italia, Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, Đảng Lao động Mêhicô, Đảng Cộng sản Xyri, Đảng Khối Tiến lên Toàn Ấn, Đảng Cộng sản Mỹ... bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được sự đồng tình, đánh giá cao, như lý luận về chủ nghĩa xã hội - thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản “là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn” hướng đích lâu dài, không thể nóng vội, trong đó “Mỗi chính sách kinh tế phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội”; về mục tiêu “xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh, vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mĩ ngày càng cao”; về xây dựng một xã hội mà trong đó “con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển”.

Những tổng kết cả về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết là định hướng quan trọng để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục kiên định con đường đã chọn. Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, hùng cường, người dân được ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chia sẻ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong bài viết đều gần gũi, dễ hiểu với thanh niên, giúp thanh niên hiểu rõ hơn nhiều vấn đề lý luận, qua đó tự sàng lọc, đấu tranh, phòng ngừa trước những thông tin xấu độc. Tiếp cận những nội dung nêu ra trong bài viết, thanh niên tự nhận thức được sứ mệnh của mình, từ đó nỗ lực vươn lên, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Bài viết là tài liệu quý giá để chuẩn bị báo cáo chính trị cho đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII diễn ra vào năm sau.

Đồng chí Sẻngphết Hùng Bun Nhuông Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam phát biểu ý kiến đánh giá: Qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tôi hiểu và nhận thức sâu sắc rằng chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa khoa học, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh và triển khai, vận dụng qua từng thời kỳ, đặc biệt là vận dụng trong vận động, tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia vào hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dành được nhiều thành quả được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tôi tin tưởng vững chắc rằng với sự kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống đoàn kết, yêu nước, cần cù, kiên trì và anh dũng, nhân dân Việt Nam sẽ đạt được cơ sở vững chắc để tiến lên xã hội chủ nghĩa theo mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Triệu Tự Sinh - Chủ nhiệm Văn phòng nghiên cứu so sánh chính đảng thế giới, Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá: “Đây là bài viết có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn quan trọng, định hướng cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đồng chí Keo Baphnom, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Trưởng ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá, bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “là bài học rất có giá trị của cách mạng Việt Nam”, “góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” và tin tưởng rằng, “dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam…, nhân dân Việt Nam sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”./.

... Theo TTXVN