28/05/2022 lúc 01:24 (GMT+7)
Breaking News

Cuộc sống của những học sinh mồ côi trên Đỉnh Trường Sơn

 Mỗi con người luôn cần có một tổ ấm để yêu thương, nơi đó có cha, có mẹ, và có những người thân trong gia đình. Đối với hàng nghìn em học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục dưới chân núi Ngọc Linh, thuộc địa bàn 2 huyện vùng cao Đăk Glei và Tu Mơ Rông của tỉnh Kon Tum không có được đầy đủ một tổ ấm như vậy. Các em mồ côi cha mẹ, hoặc mồ côi cha, hoặc mẹ ngay từ khi còn bé.

Mỗi con người luôn cần có một tổ ấm để yêu thương, nơi đó có cha, có mẹ, và có những người thân trong gia đình. Đối với hàng nghìn em học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục dưới chân núi Ngọc Linh, thuộc địa bàn 2 huyện vùng cao Đăk Glei và Tu Mơ Rông của tỉnh Kon Tum không có được đầy đủ một tổ ấm như vậy. Các em mồ côi cha mẹ, hoặc mồ côi cha, hoặc mẹ ngay từ khi còn bé.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập