19/06/2024 lúc 12:09 (GMT+7)
Breaking News

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp: Năm mới khí thế mới

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (EVNHPC BUON KUOP) được thành lập tại Quyết định số 304/QĐ-EVN ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và trở thành đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 theo quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công Thương.

Địa chỉ: Số 22 Mai Xuân Thưởng, Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623.959529  Fax: 02623.959589

Website: www.buonkuop.vn

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (EVNHPC BUON KUOP) được thành lập tại Quyết định số 304/QĐ-EVN ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và trở thành đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 theo quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công Thương.

Trụ sở Công ty.

Công ty có nhiệm vụ tổ chức quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpôk thuộc địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, gồm: NMTĐ Buôn Tua Srah (2×43MW), NMTĐ Buôn Kuốp (2×140MW) và NMTĐ Srêpôk 3 (2×110MW) với tổng công suất lắp đặt 586MW và điện lượng trung bình hằng năm vào khoảng 2,66 tỷ kWh. Ngoài nhiệm vụ sản xuất điện, các hồ chứa không những góp phần điều tiết, cắt lũ vào mùa mưa bão mà còn đảm bảo cung cấp nước phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt cho vùng hạ du vào những tháng mùa kiệt. Công ty là một trong những đơn vị có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, đặc biệt là 02 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.

Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp.