28/09/2022 lúc 17:15 (GMT+7)
Breaking News

Công ty Điện lực Ninh Bình tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019

VNHN - Vừa qua, tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2019. Đồng thời bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động.

VNHN - Vừa qua, tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2019. Đồng thời bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị vinh dự chào đón sự tham dự của các vị đại biểu: Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình; Các đồng chí thường trực Đảng ủy khối tỉnh Ninh Bình; Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình. Về phía Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng các đồng chí đại diện các ban chức năng Tổng công ty. Đại biểu tham dự Hội nghị của Công ty Điện lực Ninh Bình có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy; Ban giám đốc Công ty các đoàn thể và gần 600 CBCNV đại biểu được bầu tại các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã đánh giá một cách khách quan về kết quả đạt được trong năm 2018 với những chỉ tiêu chính sau: Thương phẩm năm 2018 toàn Công ty thực hiện 2.258,8 triệu kWh, tăng trưởng 12,71 % so với năm 2017 và đạt 104,96 % kế hoạch của EVNNPC giao; Chỉ tiêu giá bán điện bình quân đạt 1.593,92 đ/kWh, tăng 71,33 đ/kWh so với cùng kỳ 2017 và cao hơn kế hoạch EVNNPC giao 6,32 đ/kWh; Chỉ tiêu tổn thất điện năng đạt 7,66%, thấp hơn 0,24% so với kế hoạch EVNNPC giao đầu năm (7,9 %); Tỷ lệ thu nộp đạt 99,72%; Công tác tài chính đảm bảo khả năng thanh toán và các hệ số tài chính của Công ty tốt theo yêu cầu của Tổng Công ty và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cụ thể: Hệ số bảo toàn vốn: 1,002> 1,  Khả năng thanh toán ngắn hạn: 2,27>1’ Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: 5,94% > 3%, Tỷ lệ Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 2,34< 3.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019 với các Quyết nghị quan trọng:

1.  Sản lượng điện thương phẩm: ≥ 2.370 triệu kWh (tăng trưởng 5 %).

2. Tỷ lệ tổn thất: ≤ 3,95%.

3. Giá bán điện bình quân: ≥ 1.602 đ/kWh.

4. Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: Giảm 10% so với kế hoạch giao.

5. Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 7 ngày.

6. Điểm hài lòng của khách hàng: ≥ 8,23 điểm.

7. Thay công tơ điện tử: 26.000 công tơ các loại.

8. Khởi công dự án “Đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Mô”; “Đường dây 110kV Kim Sơn – Nghĩa Hưng “; “Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Kim Sơn, Tam Điệp, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô tỉnh Ninh Bình” sử dụng nguồn vốn DPL3.

9. Năng suất lao động SXKD điện đạt và vượt so với kế hoạch giao; Sản xuất và kinh doanh có lãi, lợi nhuận cao hơn năm trước. Phấn đấu lợi nhuận điện >15,725 tỷ đồng và lợi nhuận SXKD khác > 2,6 tỷ đồng.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Công ty Điện lực Ninh Bình đã cụ thể hóa bằng 8 giải pháp sau:

1. Giải pháp trong cung ứng điện: Đảm bảo cung ứng điện liên tục, đầy đủ cho nhu cầu sử dụng trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các công trình lưới điện và đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch. Áp dụng các công nghệ tiên tiến vào quá trình quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện tiến tới áp dụng phương án sửa chữa lưới điện theo hướng độ nâng cao độ tin cậy. Sử dụng công nghệ sửa chữa nóng, vệ sinh sứ hotline để giảm thiểu tối đa thời gian cắt điện.

2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hiệu quả kinh doanh: Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các khách hàng công nghiệp lớn, các khu công nghiệp quan trọng, rút ngắn thời gian cấp điện mới. Đảm bảo cấp điện đầy đủ, có chất lượng và kịp thời cho khách hàng. Xây dựng lưới điện lưới trung áp phù hợp với tiến độ đóng điện lưới điện 110kV để khai thác hiệu quả, giảm thiểu thời gian cắt điện, rút ngắn thời gian xử lý sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện để tăng thương phẩm và doanh thu.

Đồng chí Trần Đăng Sơn - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu

3. Giải pháp về đảm bảo tài chính: Đảm bảo các hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn >1, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu < 3. Đẩy mạnh công tác quản trị dòng tiền; thực hiện việc kiểm soát công nợ nội bộ, báo cáo thu nộp tiền điện hàng tháng; xây dựng kế hoạch dòng tiền thu chi hàng tháng; làm việc với Ngân hàng để có chính sách ưu đãi về lãi suất.

4. Giải pháp cho đầu tư xây dựng: Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư; Chủ động rà soát Quy hoạch phát triển Điện lực để có những điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời sẵn sàng các phương án, giải pháp để đầu tư bổ sung các dự án điện cấp bách đáp ứng các nhu cầu điện mới của các nhà đầu tư; Phối hợp, tranh thủ sự giúp đỡ của các Sở, Ban ngành, cơ quan địa phương kịp thời tháo gỡ bất cập; kịp thời báo cáo chính quyền địa phương để chỉ đạo giải quyết công tác thỏa thuận vị trí TBA, tuyến đường dây.

5. Ứng dụng công nghệ mới để giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động: Điều hành hoạt động SXKD thông qua các hệ thống phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin; Điều hành lưới điện: Kết nối SCADA, các trung tâm đóng cắt, điều khiển từ xa, từng bước xây dựng lưới điện thông minh.

6. Giải pháp về tăng năng suất lao động: Cơ cấu lại lực lượng lao động, dịch chuyển lao động từ khu vực SXKD điện sang khu vực dịch vụ, SXKD khác; Đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng triển khai về thị trường điện, lưới điện thông minh, ứng dụng công nghệ trong Quản lý vận hành lưới điện, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành SXKD; Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ và quản lý đào tạo.

7. Giải pháp tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả: Chủ động làm việc và ký kết với cơ quan truyền thông địa phương thực hiện công tác tuyên truyền TKĐ, các giải pháp TKĐ và thông báo tình hình cung cấp điện trong năm trên các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng và thực hiện các giải pháp quản lý TKĐ đối với kinh doanh dịch vụ phát động phong trào thi đua và giới thiệu các gương điển hình TKĐ trong kinh doanh dịch vụ. Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn về TKĐ cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, tuyên truyền viên…                                 

8. Giải pháp hoàn thiện, đổi mới tổ chức quản lý: Tổ chức các khóa đào tạo cho CBCNV, cho cán bộ quản lý theo kế hoạch đào tạo năm 2019; Áp dụng các giải pháp về hoàn thiện, đổi mới tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập