04/10/2023 lúc 08:07 (GMT+7)
Breaking News

Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người

Từ ngày 22 - 26/11/2022, tại Thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN với chủ đề “Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người”.

Lễ khai mạc chính thức Hội nghị diễn ra sáng ngày 24/11/2022 do Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương chủ trì, cùng sự tham dự của đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, đoàn đại biểu lãnh đạo Bộ, cơ quan các nước ASEAN phụ trách văn hóa, thông tin, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam.

Sau lễ khai mạc, Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN sẽ họp Phiên toàn thể. Trên cơ sở sáng kiến của Việt Nam đưa ra chủ đề "Chuyển đổi số: Cơ hội tiếp cận cho mọi người", Hội nghị tập trung thảo luận nhằm tiếp tục có những định hướng, đề ra các biện pháp gắn kết chuyển đổi số (CĐS) trong hợp tác văn hóa, thông tin ASEAN.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng xem xét và thông qua các dự án hợp tác triển khai trong năm 2023 về lĩnh vực văn hóa, thông tin ASEAN do Tiểu ban Văn hóa ASEAN và Tiểu ban Thông tin ASEAN trình lên, tập trung vào dự án về hội thảo, tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, đồng sản xuất và phổ biến các ấn phẩm trong lĩnh vực văn hóa - thông tin, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, số hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp, thúc đẩy CĐS đối với lĩnh vực văn hóa, thông tin, báo chí truyền thông và hợp tác phòng chống tin giả trong ASEAN…

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu từ các Bộ, cơ quan phụ trách văn hóa, nghệ thuật cũng sẽ tham dự Cuộc họp Tiểu ban Văn hóa ASEAN nhằm rà soát các nội dung hợp tác văn hóa, nghệ thuật, xem xét, đề xuất định hướng triển khai và thống nhất một số chương trình, dự án về các hoạt động giao lưu biểu diễn nghệ thuật, hội thảo, các sự kiện giao lưu… trình Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN phê duyệt.

Điển hình như một số chương trình, dự án liên quan đến biểu diễn nghệ thuật ASEAN, tổ chức dàn nhạc cụ đồng của ASEAN, diễn đàn ASEAN về doanh nghiệp văn hóa xanh, hồi phục các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Đông Nam Á hậu COVID-19, hội thảo ASEAN về đóng gói ẩm thực truyền thống và quảng bá sản phẩm trên thị trường, quảng bá văn hóa nói không với đồ nhựa…

Song song với đó, Cuộc họp Tiểu ban Thông tin ASEAN do Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT Triệu Minh Long chủ trì với sự tham dự của các đại biểu từ các Bộ, cơ quan phụ trách thông tin ASEAN tập trung rà soát và trao đổi nội dung về hợp tác thông tin ASEAN, thống nhất một số chương trình, dự án thông tin liên quan đến thúc đẩy CĐS đối với lĩnh vực thông tin, báo chí truyền thông và hợp tác phòng chống tin giả trong ASEAN… trình Hội nghị phê duyệt để triển khai trong năm 2023.

Tổ chức Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin nhằm thực hiện trách nhiệm thành viên ASEAN của Việt Nam trong cơ chế hợp tác chuyên ngành, triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) đến năm 2025, Chương trình hành động của Chính phủ về Tuyên truyền quảng bá ASEAN tầm nhìn 2030.

Đặc biệt, Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2022 tại tỉnh Quảng Nam góp phần quảng bá văn hóa, tiềm năng du lịch Việt Nam, giới thiệu hình ảnh đất Việt Nam phát triển ổn định thời kỳ hậu COVID-19, đồng thời, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau trong Cộng đồng ASEAN, nâng cao nhận thức về bản sắc ASEAN trong cộng đồng quốc tế./.

Xuân Nam