12/08/2022 lúc 15:42 (GMT+7)
Breaking News

Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nhiệm vụ trọng tâm

Trả lời tại họp báo Chính phủ chiều 5/5 về chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn nêu rõ quy chế làm việc của Chính phủ với quan điểm phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu.

Trả lời tại họp báo Chính phủ chiều 5/5 về chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn nêu rõ quy chế làm việc của Chính phủ với quan điểm phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu.

Người phát ngôn Chính phủ cho biết ngay khi bộ máy được kiện toàn, Thủ tướng đã chỉ đạo các thành viên Chính phủ tổ chức, triển khai ngay công việc với tinh thần khẩn trương, không để chậm trễ, ách tắc trong xử lý công việc. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm ngay sau khi Chính phủ kiện toàn.

Không để chậm trễ, ách tắc trong xử lý công việc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì cuộc họp báo Chính phủ đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ
Chính phủ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng 130 chương trình, đề án. Trong đó, Chính phủ xác định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

"Ngay sau khi Chính phủ được kiện toàn, Thủ tướng đã chỉ đạo các thành viên Chính phủ triển khai ngay công việc với tinh thần khẩn trương, không để chậm trễ, ách tắc trong xử lý công việc" - Bộ trưởng Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

Các nhiệm vụ trọng tâm sau khi Chính phủ được kiện toàn được ban hành theo nghị quyết ngày 15/4. Trong đó nhiệm vụ thứ nhất là Chính phủ xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII.

Nhiệm vụ tiếp theo là tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách, nếu luật có điều khoản gây ách tắc thì báo cáo Quốc hội để sửa đổi; còn nếu là nghị định, thông tư vướng đâu thì sẽ sửa đấy với tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhiệm vụ quan trọng thứ 3 là đổi mới phương thức làm việc, khẩn trương tổng kết, đánh giá đầy đủ quy chế làm việc của Chính phủ với quan điểm phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu, đi đôi với kiểm tra giám sát.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm trên, Chính phủ cũng xác định tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chính phủ thúc đẩy đầu tư công, ban hành nghị định gia hạn thuế...

Tuy nhiên do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ nêu nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 vẫn là điều kiện hàng đầu. Người phát ngôn Chính phủ thông tin, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành địa phương nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác chống dịch. Chống dịch phải hiệu quả, thực chất, tuyệt đối không hình thức, phô trương với phương châm đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập