24/07/2024 lúc 04:26 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch Xây dựng Hoà Bình đăng ký mua hơn 6,6 triệu cổ phiếu HBC

Trước đó, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HBC từ ngày 23/6 đến ngày 22/7. Tuy nhiên, kết thúc thời gian này, Chủ tịch HBC chỉ mua được 3.365.400 cổ phiếu, chiếm 33,7% tổng lượng đăng ký.
Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa đăng ký mua thêm 6,6 triệu cổ phiếu HBC nhằm gom đủ 10 triệu cổ phiếu HBC như đã đăng ký trước đó.

Theo đó, Chủ tịch HBC Lê Viết Hải đã đăng ký mua 6.634.600 cổ phiếu HBC để nâng sở hữu từ 17,21% lên 19,91% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 27/7 đến ngày 25/8.

Trước đó, từ ngày 23/6 đến ngày 22/7, ông Lê Viết Hải đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HBC. Thời điểm đó, ông Lê Viết Hải cho biết, giao dịch này vừa đầu tư, vừa để bình ổn giá khi cổ phiếu HBC trải qua chuỗi giảm sâu liên tiếp, xuống mức 15.500 đồng/cổ phiếu, thấp nhất trong vòng 9 tháng qua.

Tuy nhiên, kết thúc thời gian nói trên, Chủ tịch HBC chỉ mua được 3.365.400 cổ phiếu, chiếm 33,7% tổng lượng đăng ký. Lý do được đưa ra do diễn biến thị trường chưa thuận lợi.

Về tình hình kinh doanh, chốt quý I/2022, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.983 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10,6 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 18%.

Tính đến thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản HBC vào mức 17.085 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là phải thu ngắn hạn với 11.862 tỷ đồng, bao gồm phải thu từ khách hàng là 5.035 tỷ đồng, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là 4.854 tỷ đồng (tăng nhẹ so với đầu năm)…Công ty đã trích lập tổng cộng gần 375 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Năm 2022, HBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 260% so với thực hiện năm 2021.

Mới đây, HĐQT HBC vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, tương đương với mỗi cổ đông sẽ nhận được 300 đồng mỗi cổ phiếu. Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 245,6 triệu cổ phiếu, số tiền dự chi của HBC khoảng 73,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HBC cũng thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 7%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 7 cổ phiếu mới. Với khoảng 245,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HBC dự kiến phát hành thêm khoảng 17,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty tính tới ngày 31/12/2021. Thời gian chi trả dự kiến vào quý III hoặc quý IV/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Sau khi phát hành thêm, số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên 262,8 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ gần 2.630 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/7, cổ phiếu HBC giảm 2,46% về mức 19.800đ/cp. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 5,8 triệu đơn vị.

Châu Hiệp