16/04/2024 lúc 18:22 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long: Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác 7 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.

Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Hữu Hòa: Trên cơ sở văn bản của Trung ương, các sở, ban, ngành đã kịp thời tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo chương trình MTQG từ cấp tỉnh đến xã; thành lập 3 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các cơ quan chủ chương trình MTQG theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong công tác rà soát văn bản còn thiếu, kịp thời tập hợp các khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin: Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 là 3.838,626 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2023 đã giao là 3.075,368 tỷ đồng. Riêng năm 2023, tổng vốn ngân sách nhà nước giao để thực hiện các chương trình MTQG là hơn 1.683 tỷ đồng. Đến ngày 30-6, toàn tỉnh đã giải ngân 97,8 tỷ đồng, đạt 5,67% kế hoạch. Theo ông Hòa, đây là lần đầu tiên triển khai đồng thời 3 chương trình MTQG, trong đó, Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều nội dung hướng dẫn chưa kịp thời để thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của chương trình. Ngoài ra, công tác tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế. Ở một số nơi, người đứng đầu còn chưa sâu sát đôn đốc thực hiện; chưa tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh; công tác chuẩn bị đầu tư còn sơ sài, chất lượng chưa tốt; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm trễ nên gặp vướng mắc trong triển khai. Một số ban quản lý, chủ đầu tư còn yếu về năng lực dẫn đến tiến độ triển khai dự án còn chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn

Trong khi đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa cho biết: Tổng nguồn vốn được phân bổ từ năm 2021 đến năm 2023 để triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới là hơn 1.140 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 91/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 131 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 110 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 120 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới và 10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt mục tiêu này cần sự tập trung chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp chính quyền và huy động các nguồn lực hỗ trợ thực hiện chương trình.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhận định: Tuy hầu hết các tiêu chí đạt cao (trên 70%) nhưng vẫn còn 4 tiêu chí đạt thấp (dưới 60%). Mặt khác, bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 quy định rất cao về tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám-chữa bệnh từ xa, sổ khám bệnh điện tử; tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng… Đây đều là những vấn đề rất mới, đồng thời là thách thức không nhỏ đối với các địa phương. Đặc biệt, mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2023, các xã: Nam Yang (huyện Đak Đoa), Biển Hồ (TP. Pleiku), Ia Blang (huyện Chư Sê) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là rất khó hoàn thành. “Sở đang phối hợp với các huyện, thành phố tiến hành rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới để đánh giá và bàn giải pháp thực hiện; đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các địa phương đầu tư nguồn lực để các xã triển khai giai đoạn tới”-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho hay.

Quang cảnh hội nghị sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Nguyễn

Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kpă Đô cho biết: Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ năm 2022 và 2023 là 1.533 tỷ đồng. Đến nay, vốn đầu tư phát triển chỉ mới giải ngân đạt 19,74%; vốn sự nghiệp giải ngân 48,2 tỷ đồng, đạt 6,35% kế hoạch. Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho hay: Đối với nguồn vốn đối ứng địa phương năm 2022 và 2023 đã thông báo giao vốn nhưng đến nay chưa được cấp cho địa phương. Sự chậm trễ này khiến nội dung hỗ trợ nhà ở dù đã thực hiện nhưng không có kinh phí thanh quyết toán. Do vậy, cần điều chỉnh nguồn vốn đối ứng 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 từ nguồn sử dụng đất sang nguồn cân đối ngân sách để đảm bảo kinh phí đã phân bổ cho các địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, trong công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư chỉ mới có 4 dự án được quyết định đầu tư, 4 dự án đã trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, các dự án còn lại đang thực hiện bước lập quy hoạch chi tiết. Do vậy, UBND tỉnh cần chỉ đạo UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai giải ngân vốn giao cho dự án đảm bảo tiến độ quy định. Cùng với đó, việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đến nay cũng chưa triển khai được do HĐND tỉnh chưa ban hành nghị quyết về định mức hỗ trợ 1 dự án phát triển sản xuất. “Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết hỗ trợ 1 dự án phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề sắp tới”-Trưởng ban Dân tộc tỉnh kiến nghị.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và chưa đạt cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cho rằng: Đối với những vướng mắc về cơ chế chính sách cần có sự điều chỉnh, sửa đổi kịp thời, phù hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền trong thời gian tới.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện. Ảnh: Đ.T

Liên quan đến Dự án đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Long cho biết: Đến nay, các cơ sở đào tạo đã mở 46 lớp với 1.200 học viên tham gia; dự kiến trong thời gian tới tiếp tục mở 83 lớp với 2.400 học viên tham gia. Tuy vậy, đến nay, vấn đề tiền công chi trả cho giáo viên vẫn còn vướng mắc, cần kịp thời tháo gỡ. Đối với chương trình đại học, dự bị đại học, nguồn vốn của năm 2022 và 2023 là 16 tỷ đồng nhưng hiện chưa có đối tượng giải ngân. “Hiện nay, số học viên đăng ký đào tạo rất ít. Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát nhu cầu học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia đào tạo để triển khai giải ngân kinh phí của dự án”-ông Long nhấn mạnh.

Nêu khó khăn trong lĩnh vực đào tạo nghề, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-thông tin: Hiện nguồn vốn hỗ trợ, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang-thiết bị cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa được quy định rõ ràng nên nhiều địa phương chưa dám triển khai. “Thời gian tới, ngoài việc phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn các địa phương quy trình đấu thầu đào tạo nghề lao động nông thôn đối với các cơ sở tư nhân đủ điều kiện, Sở tiếp tục triển khai nhiệm vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh”-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho hay.

Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nêu một số khó khăn, vướng mắc trên lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh: Minh Nguyễn

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động và có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Tài chính khẩn trương xây dựng và trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh ban hành quy định về định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất theo quy trình rút gọn để đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định chi phí giám sát thi công công trình thực hiện cơ chế đặc thù. Các Sở: Giao thông-Vận tải, Nông nghiệp và PTNT rà soát, ban hành quy trình bảo trì mẫu để quản lý, vận hành và bảo trì công trình đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù tại địa phương cũng như quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình. “Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tổng hợp báo cáo; đồng thời, đôn đốc các địa phương tăng cường thực hiện triển khai nhiệm vụ 3 chương trình MTQG theo kế hoạch đề ra”-Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh.