24/06/2024 lúc 09:19 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch Hải Phát Invest bị bán giải chấp 1,7 triệu cổ phiếu HPX

Sau giao dịch, Chủ tịch Đỗ Quý Hải của Hải Phát Invest còn nắm giữ gần 68 triệu cổ phiếu HPX, tương ứng tỷ lệ sở hữu 22,32% vốn điều lệ.

Thông báo bán giải chấp trên vào ngày 23/12. Tạm tính theo thị giá đóng cửa cùng phiên của cổ phiếu HPX là 5.100 đồng, lượng cổ phần Hải Phát Invest trên có giá trị khoảng gần 9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước đó, ông Hải vừa đăng ký bán ra 10 triệu cổ phiếu HPX trong khoảng thời gian từ 27/12/2022 đến 24/1/2023 để giảm sở hữu xuống còn 59,6 triệu cổ phần (tỷ lệ 19,6%). Tuy nhiên, khi giao dịch trên chưa thực hiện thì đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp.

Trên thị trường, cổ phiếu HPX vẫn đang trượt dốc dài, hiện còn 4.600 đồng/cp (phiên 27/12). So với thời điểm trước khi giảm mạnh vào đầu tháng 11, giá cổ phiếu HPX đã mất 81%, tương ứng vốn hóa thị trường giảm hơn 6.300 tỷ đồng, chỉ còn khoảng 1.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cùng với sự giảm điểm của cổ phiếu HPX, ông Đỗ Quý Hải và các thành viên khác trong gia đình đã liên tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp lượng lớn cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 11 đến hết phiên 23/12, gia đình Chủ tịch Hải Phát Invest đã bị bán giải chấp lên đến khoảng 67 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 21% vốn điều lệ Hải Phát Invest.

Trong quý 3, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu thuần đạt 726 tỷ đồng, gấp gần 13 lần so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế thu về 93 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận gần 1.308 tỷ đồng doanh thu thuần và 123 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 30% và giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thanh Bút