12/08/2022 lúc 16:09 (GMT+7)
Breaking News

Các nước ASEAN sẽ tập trung vào vấn đề việc làm, thanh niên và số hóa

Với chủ đề "Cùng quan tâm, cùng chuẩn bị, cùng thịnh vượng" được Brunei Darussalam đưa ra cho năm Chủ tịch ASEAN 2021, các nước ASEAN sẽ tập trung vào các vấn đề việc làm, thanh niên và số hóa…

Với chủ đề "Cùng quan tâm, cùng chuẩn bị, cùng thịnh vượng" được Brunei Darussalam đưa ra cho năm Chủ tịch ASEAN 2021, các nước ASEAN sẽ tập trung vào các vấn đề việc làm, thanh niên và số hóa.

Ngày 31/3, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 25 theo hình thức trực tuyến đã được diễn ra. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan với tư cách là trưởng đoàn Việt Nam đã dự và phát biểu tại Hội nghị. 

Hiện thực hóa cam kết và sáng kiến

Từ điểm cầu hội nghị tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh: "Những thách thức mà đại dịch Covid-19 gây ra, đòi hỏi Chính phủ các nước phải ứng phó với tình huống khẩn cấp nhằm bảo vệ tính mạng của người dân, ổn định nền kinh tế, ổn định xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trong trạng thái bình thường mới".

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 25 theo hình thức trực tuyến.

Với tư cách Chủ tịch ASEAN 2020, trong các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội, Việt Nam đã đề xuất những sáng kiến và ưu tiên trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác xã hội, ứng phó với đại dịch và phục hồi sau đại dịch… để thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực của Cộng đồng hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025.

Thứ trưởng cho rằng, trước những diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, việc tiếp tục những nỗ lực của ASEAN nhằm đảm bảo duy trì hòa bình, ổn định về chính trị, kinh tế và xã hội của khu vực và từng quốc gia là mục tiêu mà cả Cộng đồng cần phải hướng tới.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại Hội nghị.

"Việt Nam xin bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ đề của năm Chủ tịch ASEAN 2021 do Brunei Darussalam đề ra đó là: "Cùng quan tâm, cùng chuẩn bị và cùng thịnh vượng" và những ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tập trung vào các lĩnh vực quan trọng" - Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng hy vọng, tất cả 15 cơ quan chuyên ngành liên quan của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN sẽ tăng cường và phối hợp hiệu quả trong việc xây dựng và hoàn thiện các kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025.

Trong đó có tính đến tất cả những xu hướng mới, ưu tiên mục tiêu đề ra trong phòng chống đại dịch và phục hồi sau đại dịch, giải quyết những tác động của xã hội già hóa, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0.

"Trong tiến trình này, Việt Nam đã và đang thúc đẩy hiện thực hóa những cam kết và sáng kiến đã đề ra trong năm 2020, trong đó chú trọng kết nối với những ưu tiên và chủ đề của năm ASEAN 2021 được Brunei Darussalam đưa ra" - Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan thông tin.

Cần chuẩn bị và ứng phó

Cũng tại Hội nghị, ông Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan Bin, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thanh niên và thể thao Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - xã hội ASEAN lần thứ 25 nhấn mạnh: "Chúng ta cần có sự chuẩn bị và ứng phó với những tình hình mới của đại dịch Covid-19, với chủ đề: "Chúng ta chia sẻ, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng" để ASEAN có thể cải thiện được cuộc sống và sinh kế cho người dân.

Ông Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan Bin cho rằng, các nước ASEAN cần có những cam kết dài hạn và xem lại cam kết trước đây để tăng cường điều phối liên ngành để đảm bảo tính tập chung của ASEAN.

Đồng thời, xây dựng dựa trên văn hóa phòng ngừa của ASEAN, đây là vấn đề quan trọng của ASCC nhằm tăng cường tính ổn định, hướng tới sự đoàn kết trong khu vực.

Ông Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan Bin, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thanh niên và thể thao Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - xã hội ASEAN lần thứ 25 

Ông Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan Bin hy vọng rằng, ASEAN là một cộng đồng ứng phó, hiểu biết và cảm thông cho nhau. Các nước ASEAN đảm bảo tính tự cường, bền vững và có một hệ thống an sinh xã hội chuyển đổi theo mục đích này.

"Trong năm nay, chúng ta sẽ tập trung vào các vấn đề việc làm, thanh niên và số hóa theo cái tầm nhìn của ASCC để chúng ta có thể tăng cường những nội dung đã thống nhất được trong năm 2020 và tăng cường sự lãnh đạo của thanh niên, nâng cao kỹ năng trong cuộc cách mạng 4.0, trao quyền cho thanh niên… để hóa giải những thách thức tương lai" - ông Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan Bin thông tin.

Tại Hội nghị, các bộ trưởng, trưởng đoàn các nước thành viên bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ đề "Cùng quan tâm, cùng chuẩn bị, cùng thịnh vượng" được Brunei Darussalam đưa ra của năm Chủ tịch ASEAN 2021. Trong đó chú trọng việc phát huy tinh thần đùm bọc chia sẻ để xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa hợp và tự cường, với người dân được đặt ở vị trí trung tâm.

Đồng thời, chuẩn bị cho tương lai, duy trì tính tương thích và tự cường của ASEAN và tạo cơ hội cho mọi người được hưởng lợi thông qua các sáng kiến nâng cao sự thịnh vượng bền vững của khu vực.

Hội nghị hoan nghênh những ưu tiên của ASCC trong năm 2021, tập trung vào ứng phó với các trường hợp khẩn cấp và thảm họa, kinh tế chăm sóc, trao quyền và phát triển cho thanh niên, phúc lợi xã hội, giáo dục, phát triển phụ nữ, xóa đói giảm nghèo, và thực hiện Đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể ASCC 2025...

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập