28/05/2022 lúc 01:55 (GMT+7)
Breaking News

Các chủ nhà trọ hỗ trợ người thuê nhà vượt qua khó khăn trong đại dịch

Đồng hành với chỉnh phủ, đồng lòng chia sẻ tình yêu thương. Các chủ nhà trọ tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người thuê nhà vượt qua khó khăn trong đại dịch..

Đồng hành với chỉnh phủ, đồng lòng chia sẻ tình yêu thương. Các chủ nhà trọ tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người thuê nhà vượt qua khó khăn trong đại dịch..

 

Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập