04/10/2023 lúc 07:01 (GMT+7)
Breaking News

Buôn Ma Thuột hướng đến xây dựng thương hiệu “Thành phố cà phê của thế giới”

Theo kế hoạch, lúc 7h30 sáng 27/5/2022 tại Khách sạn Mường Thanh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Phát triển thương hiệu thành phố Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của Thế giới”. Hội thảo sẽ có sự tham gia của nhiều Bộ, ngành Trung ương và địa phương; các chuyên gia cao cấp thuộc nhiều lĩnh vực: kinh tế, du lịch, văn hoá...
Giấy mời Hội thảo

Nhiều nội dung quan trọng sẽ được đi sâu phân tích và đánh giá như: thực trạng sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê và phát triển thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột; thực trạng hoạt động du lịch, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với thương hiệu cà phê; quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật kết nối liên vùng theo định hướng xây dựng thương hiệu “Thành phố cà phê”; định hướng phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương, phù hợp với các nguồn lực; giải pháp cải tạo, chỉnh trang, thiết kế đô thị, theo định hướng tạo bản sắc riêng cho thành phố Buôn Ma Thuột; chính sách khuyến kích người dân tham gia xây dựng thương hiệu “Thành phố cà phê của Thế giới”... tất cả đều tập trung để tiến đến việc xây dựng thương hiệu Buôn Ma Thuột - “Thành phố cà phê của Thế giới”, từ đó, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Lắk và vùng Tây nguyên nói riêng cũng như cả nước nói chung. 

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 (Ảnh minh họa - Nguồn: Cổng TTĐT)

Hội thảo là hoạt động cụ thể của thành phố Buôn Ma Thuột, của tỉnh Đắk Lắk trong việc từng bước triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ về Chương trình Hành động thực hiện Kết luận số: 67/KL/TW, ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội thảo lần này hứa hẹn sẽ đem đến một cái nhìn toàn cảnh về lĩnh vực sản xuất cà phê của Đắk Lắk, giúp đề ra những giải pháp, chiến lược phù hợp, không chỉ là phát triển thương hiệu cà phê mà còn là thương hiệu du lịch, thương hiệu văn hoá... Đồng thời, Hội thảo còn tạo ra diễn đàn trao đổi, thảo luận trực tiếp và kết nối lâu dài giữa các chuyên gia với các doanh nghiệp, các cơ quan quản lí, lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương...

Nguyễn Đình Việt