07/10/2022 lúc 06:04 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Tài chính xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn

VNHNO - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

VNHNO - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Ảnh minh họa

Cụ thể, xuồng cao tốc các loại 105 bộ, trong đó, 25 bộ xuồng DT3; 30 bộ xuồng DT2 và 50 bộ xuồng DT1; nhà bạt các loại 1500 bộ, trong đó, 500 bộ loại 60m2; 1.000 bộ 24,75 m2; phao cứu sinh các loại 351.500 chiếc, trong đó, 200.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 150.000 chiếc phao áo cứu sinh và 1.500 chiếc phao bè cứu sinh; máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) 150 bộ; máy phát điện loại 30 KVA 30 bộ; thiết bị khoan cắt 30 bộ.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo; phân bổ trang thiết bị cho các bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia theo đúng quy định./.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập