16/07/2024 lúc 04:00 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giãn, hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính dự báo trong năm 2023, kinh tế thế giới còn nhiều rủi ro, thách thức từ những biến động khó lường và có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất, mặt nước năm nay như mức áp dụng trong năm 2022.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp, sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp của năm 2023. Đồng thời, Bộ cũng đề xuất tiếp tục giãn, hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp.

Mới đây, Bộ Tài chính đã hoàn thiện và đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Theo dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 1 đến tháng 5/2023 và quý 1, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2023 và quý 2. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Theo đó, tổng số thuế giá trị gia tăng gia hạn từ tháng 1-6 và quý 1,2 là khoảng 64.000-65.000 tỷ đồng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp của quý 1 và 2 kỳ tính thuế năm 2023. Cụ thể, thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, ước tính số thuế được gia hạn khoảng 42.800-43.600 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022. Theo đó, tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2023 để hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh giá các mặt hàng này vẫn còn ở mức cao, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục cải cách trên mọi mặt công tác như: hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính theo hướng toàn diện và hiệu quả hơn, tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá các lĩnh vực của ngành tài chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, vốn được xem là các lĩnh vực có liên quan nhiều và trực tiếp tới doanh nghiệp, người dân nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thanh Bút