04/02/2023 lúc 09:24 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Tài chính kiến nghị bổ sung quy định chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng

Theo Bộ Tài chính, việc này nhằm minh bạch trong kiểm soát giao dịch của các ngành, phục vụ công tác quản lý giao dịch tài sản, BĐS của các chủ thể trong xã hội của các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và quản lý thuế nói riêng.
Bộ Tài chính kiến nghị bổ sung quy định chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng

Gửi thông tin tới báo chí chiều 04/06, đại diện Bộ Tài chính cho biết, gần đây người dân và cán bộ thuế nhiều địa phương phản ánh những bất cập nảy sinh trong việc thu thuế bất động sản (BĐS) như lúng túng với việc “xác định giá đúng”, thất thu thuế chuyển nhượng BĐS…

Phản hồi về việc này, Bộ Tài chính thông tin, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1381/TCT-DNNCN ngày 28/04/2022 về triển khai các giải pháp chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản và công văn số 1488/TCT-KTNB ngày 10/05/2022 về việc bổ sung hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và công tác phòng chống tham nhũng năm 2022.

Theo đó, Tổng Cục thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu UBND tỉnh, thành phố để chỉ đạo Sở TN&MT, các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung nêu tại công văn 3849/BTC-TCT ngày 28/04/2022 của Bộ Tài chính; chỉ đạo quán triệt các phòng, đội tham gia công tác xử lý hồ sơ chuyển nhượng BĐS thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính; xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về tính liêm chính của cán bộ thuế trong công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Tổng cục thuế cũng yêu cầu Cục thuế các địa phương có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với hành vi trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Về đề xuất ban hành quy trình hướng dẫn cụ thể trình tự cách xử lý, trách nhiệm của cơ quan thuế, theo Bộ Tài chính, tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế và quy trình về quản lý thuế hiện hành đã có hướng dẫn liên quan về trình tự cách xử lý, trách nhiệm của cơ quan thuế; do đó, không cần phải ban hành quy trình riêng để hướng dẫn cụ thể trong trường hợp người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng BĐS thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế.

Đề cập đến các giải pháp ngành tài chính tiếp tục triển khai trong quản lý thu thuế trong chuyển nhượng BĐS, Bộ Tài chính khẳng định, sắp tới sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ, chính xác về nghĩa vụ và lợi ích trong việc thực hiện nộp thuế chuyển nhượng BĐS; những rủi ro, trách nhiệm khi kê khai giá không đúng, đồng thời tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đã giao dịch và kê khai thuế để làm căn cứ tính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Về lâu dài, Bộ Tài chính kiến nghị cấp có thẩm quyền trong tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Vẫn theo Bộ Tài chính, cấp thẩm quyền cần bổ sung quy định giao dịch chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng để minh bạch trong kiểm soát giao dịch của các ngành, phục vụ công tác quản lý giao dịch tài sản, BĐS của các chủ thể trong xã hội của các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và quản lý thuế nói riêng.

Châu Hiệp
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập