31/01/2023 lúc 01:04 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế cho người dân và doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa chính thức trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022.
Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế cho người dân và doanh nghiệp

Đây là chính sách hỗ trợ của Nhà nước thông qua cơ chế giãn, hoãn nộp các khoản thuế phát sinh.

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, nhất là những đơn vị có quy mô nhỏ phải thu hẹp hoặc tạm ngừng hoạt động. Cùng với đó, tình trạng sụt giảm doanh số và các giao dịch thương mại bị gián đoạn dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn trong cân đối nguồn tài chính để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động, bộ trình Chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Nhiều doanh nghiệp khẳng định nếu chủ trương trên sớm được triển khai vào thực tế sẽ giúp các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm nay.

Trong tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính ước tính tổng số tiền thuế được gia hạn trong năm nay hơn 125.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Bộ đề xuất gia hạn sáu tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5/2022 và quý I/2022; gia hạn năm tháng đối với số thuế của tháng 6/2022 và quý II/2022; gia hạn bốn tháng đối với số thuế của tháng 7/2022; gia hạn ba tháng đối với số thuế của tháng 8/2022 của đối tượng áp dụng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế năm 2022 trong thời gian ba tháng.

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022.

Bộ Tài chính cũng đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với trường hợp phải nộp kỳ đầu năm 2022, thời gian gia hạn là sáu tháng kể từ ngày 31/5/2022.

Vân Anh
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập