03/03/2024 lúc 19:15 (GMT+7)
Breaking News

Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án giao thông năm 2022

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân dự án giao thông trong năm 2022 là hết tháng 12 đạt tối thiểu 90% kế hoạch và đến 31/1/2023 phấn đấu giải ngân 100%.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân dự án giao thông trong năm 2022 là hết tháng 12 đạt tối thiểu 90% kế hoạch và đến 31/1/2023 phấn đấu giải ngân 100%.

Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án giao thông năm 2022

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022. Theo đó, mục tiêu giải ngân kế hoạch tổng thể các dự án của Bộ GTVT trong năm 2022 là hết tháng 12 đạt tối thiểu 90% kế hoạch và đến 31/1/2023 phấn đấu giải ngân 100%.

Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, cơ quan tham mưu liên quan của Bộ quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy mạnh giải ngân các dự án đồng thời chú trọng công tác kiểm soát chất lượng các dự án, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022.

Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phân công trách nhiệm cụ thể từng lãnh đạo đơn vị theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án; lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý, xác định “đường găng” giải ngân đối với từng dự án, báo cáo Bộ chậm nhất 30 ngày sau khi nhận được quyết định giao kế hoạch làm cơ sở cơ sở điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị.

Bộ GTVT cũng lưu ý, các đơn vị cần quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch; đảm bảo chất lượng công trình, coi việc đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án.

“Kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ lý do bất khả kháng," Bộ GTVT khẳng định.

Bộ GTVT giao Vụ Kế hoạch Đầu tư theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án; duy trì hoạt động của tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công đng thời đề xuất các giải pháp xử lý điều hành kế hoạch, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

Đối với Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu đơn vị này tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện đầu tư các dự án, đặc biệt với các dự án lớn, quan trọng như dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và các dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân chậm…