26/02/2024 lúc 21:40 (GMT+7)
Breaking News

Bộ GTVT duyệt gói thầu quan trọng Dự án Rạch Miễu 2 nối Tiền Giang và Bến Tre

Bộ Giao Thông Vận Tải (Bộ GTVT) vừa có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu XL-05: Xây dựng đoạn tuyến từ Km8+ - Km12+900 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Luật, các Nghị định liên quan, các quyết định và trên cơ sở các Quyết định của Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận: số 255/QĐ-PMUMT ngày 05/02/2022 phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật; số 414/QĐ-PMUMT ngày 18/02/2022 phê duyệt dự toán Gói thầu XL - 05 : Xây dựng đoạn tuyển từ Km 8 + 281 - Km 12 + 900 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nổi tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre; Xét Tờ trình số 782/PMUMT-KHTH ngày 20/3/2022 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc trình duyệt kết quả đánh giả Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gỏi thầu XL-05: Xây dựng đoạn tuyến từ Km 8 + 281 - Km 12 + 900 (bao gồm khảo sát, Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 102/CQLXD-PCĐT ngày 21/3/2022 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT.

Bộ GTVT chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu XL-01: Xây dựng đoạn tuyến từ Km0+000-Km5+080 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre như sau: Liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP và Công ty Cổ phần Công trình Thành Phát; đạt 81,0 điểm kỹ thuật.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, tiến hành mở và đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; thương thảo hợp đồng, trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành, nội dung Hồ sơ mời thầu được duyệt. Bộ GTVT yêu cầu.

Ngoài ra, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT; Giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Dự án xây dựng các cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang - được gọi là công trình thế kỷ

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre là dự án lớn, quan trọng và là công trình được chọn đứng đầu trong 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới đường giao thông trong khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao…

Mới đây vào 17/3, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức buổi họp báo thông tin Dự án đầu tư công trình cầu Rạch Miễu 2 và đường gom.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Cao Minh Đức thông tin việc đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 kết nối 2 tỉnh Tiền Giang - Bến Tre phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia và quy hoạch của các địa phương đã được phê duyệt, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên tuyến quốc lộ 60, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre nói riêng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung.

Đối với Tiểu dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) cầu Rạch Miễu 2, hiện Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận đã bàn giao mốc GPMB ngoài hiện trường vào ngày 31/12/2021 cho địa phương. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đã hoàn thành công tác đo đạc ngoài hiện trường vào ngày 15/2/2022, đồng thời, tiếp tục thực hiện và hoàn thành công tác kiểm đếm đến ngày 18/3/2022.

UBND tỉnh phê duyệt Dự án Đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 tại Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 với tổng mức đầu tư 1.157 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 đảm bảo kết nối thuận lợi cho dân cư hai bên tuyến đường dẫn vào cầu Rạch Miễu 2 và đồng bộ với các quy hoạch khu đô thị trong khu vực đã và đang được triển khai, góp phần thay đổi bộ mặt mỹ quan đô thị, phát triển kinh tế khu vực.

UBND TP. Bến Tre đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Dự án cầu Rạch Miễu 2 và đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 với tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng. Tổng diện tích đất xây dựng là 22.345m2 tại xã Bình Phú. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2024. Dự kiến hoàn thành phê duyệt dự án khu tái định cư trong quý II-2022.

UBND huyện Châu Thành đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu tái định cư Dự án cầu Rạch Miễu 2 và đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 12/1/2022, với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Tổng diện tích đất xây dựng là 27.703m2, tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành. Thời gian thực hiện dự án năm 2022-2023. Dự kiến hoàn thành phê duyệt dự án khu tái định cư trong quý II-2022.

Thanh Bút