13/08/2022 lúc 11:05 (GMT+7)
Breaking News

Bình Thuận: Hội Nghị trực tuyến phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ 3 khóa XIII BCH TW Đảng

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận do Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An làm chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong tỉnh phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận do Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong tỉnh phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Được biết, Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) được diễn ra từ ngày 5-8/7/2021. Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII.

Bí thư Dương Văn An chủ trì hội nghị (Ảnh: TT Dân).

Tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid 19; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng  khác.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: TT Dân).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn An cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thống nhất chủ trương tổ chức chuyến hàng hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Đề nghị các địa phương trong tỉnh tiếp tục vận động bằng nhiều hình thức hiệu quả, có ý nghĩa để ủng hộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh, thành khác vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập