26/06/2022 lúc 09:20 (GMT+7)
Breaking News

Bến Tre: Triển khai thực hiện hóa đơn điện tử

UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 1662/KH-UBND triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 20.4.2022, trên hệ thống HĐĐT Cục Thuế tỉnh đã tiếp nhận và xét duyệt cho 417 NNT áp dụng sử dụng HĐĐT.

 

“Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc” được thực hiện tại Bến Tre trong ngày 21.04.2022 vừa qua – (Nguồn: Internet).

Theo đó, ngành thuế đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn về triển khai áp dụng HĐĐT. Trong đó, tổ chức tập huấn trong nội bộ cho cán bộ, công chức toàn ngành thuế của tỉnh theo chương trình trực tuyến do Tổng cục Thuế tổ chức.

Việc tuyên truyền được thực hiện qua các phương tiện truyền thông và thông báo kế hoạch triển khai việc áp dụng HĐĐT trên địa bàn tỉnh, gửi thư ngỏ cho các DN, người nộp thuế (NNT) về việc chuyển đổi từ HĐ giấy sang HĐĐT; gửi thông báo đến các DN và NNT đăng ký áp dụng HĐĐT. Đồng thời, thông báo đến các DN cung cấp dịch vụ HĐĐT để chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về cung cấp dịch vụ HĐĐT.

Việc rà soát và lập danh sách các DN và NNT trên ứng dụng quản lý thuế TMS cũng đã được thực hiện. Tính đến ngày 15.4.2022, số lượng tổ chức, DN đang hoạt động không bao gồm nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, hợp đồng hợp tác nước ngoài, chi nhánh kinh doanh, cá nhân thu nhập cao, cá nhân thu nhập cá nhân, đơn vị ủy nhiệm thu, hợp tác kinh doanh là 5.906 đơn vị. Trong đó, số lượng tổ chức không phải là DN, bao gồm: văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị vũ trang, tổ chức khác 1.024 đơn vị. Số lượng tổ chức, DN còn lại (không bao gồm tổ chức không phải là DN) là 4.882 đơn vị và số lượng tổ chức, DN đang bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng HĐ là 5 đơn vị. Số lượng hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải đăng ký sử dụng HĐĐT là 492 hộ. Số lượng tổ chức, DN là đối tượng sử dụng HĐ có mã của cơ quan thuế là 4.819 đơn vị. Số lượng tổ chức, DN là đối tượng sử dụng HĐ không có mã của cơ quan thuế là 63 đơn vị.

Việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho NNT – (Nguồn: Internet).

Theo lộ trình đề ra, ngành thuế tỉnh đặt ra mục tiêu đến ngày 31.5.2022, có 70% DN, NNT đang hoạt động trên địa bàn đăng ký sử dụng HĐĐT theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Đến ngày 30.6.2022, có 100% DN, trừ các DN không đáp ứng được điều kiện, DN, NNT đang hoạt động trên địa bàn đăng ký, sử dụng HĐĐT theo quy định. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, ngành thuế tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều lớp tập huấn cho NNT để hướng dẫn chuyển sang áp dụng HĐĐT.

Trí Đức - Bảo Châu
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập
Tải ứng dụng Việt Nam Hội nhập