29/05/2024 lúc 11:42 (GMT+7)
Breaking News

Bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng

Ngày 1.7, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt thuộc HĐND và UBND khóa mới. Kết quả, ông Trần Đức Quận tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 1.7, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt thuộc HĐND và UBND khóa mới. Kết quả, ông Trần Đức Quận tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, ông Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu có mặt; Ông K’Mák và ông Tôn Thiện Đồng được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu có mặt. 

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa X bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND (Ảnh: baolamdong.vn).

Cũng tại kỳ họp lần này, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa IX tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu có mặt; Ông Đặng Trí Dũng, ông Phạm S và ông Phan Văn Đa tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Kỳ họp đã bầu bà Dương Thị Ngà giữ chức danh Trưởng Ban Pháp chế, ông Huỳnh Quang Lộc giữ chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế; ông Nguyễn Văn Phương giữ chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, ông Nguyễn Lâm Vũ giữ chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Lưu Đại Phong giữ chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, ông Nguyễn Khắc Bốn giữ chức danh Phó Ban Văn hóa – Xã hội; ông Cil Ha Drang giữ chức danh Trưởng Ban Dân tộc và bà Phan Nguyên Ngọc Dung giữ chức danh Phó Ban Dân tộc.