19/07/2024 lúc 19:57 (GMT+7)
Breaking News

Bắc Ninh: Khẩn trương trong triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Tại điểm cầu Bắc Ninh, phát biểu trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương, trách nhiệm trong triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm đúng quy trình, quy định và đúng tiến độ.

Theo Bộ LĐTB&XH, tính đến ngày 12/8, các tỉnh, thành phố toàn quốc tiếp nhận 61.084 doanh nghiệp với hơn 3 triệu lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ, tổng kinh phí 2.130 tỷ đồng; trong đó đã thẩm định, ra quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ cho 32.106 doanh nghiệp với gần 2,1 triệu lao động, tổng kinh phí hơn 1.314 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cả nước hiện mới có 17.627 doanh nghiệp được giải ngân với gần 1,2 triệu lao động, tổng kinh phí giải ngân hơn 787 tỷ đồng (đạt 12,14% so với dự kiến). Bên cạnh những địa phương có tỉ lệ giải ngân cao, nhiều địa phương còn chậm trong việc tiếp nhận hồ sơ, tiến độ phê duyệt, giải ngân... 

Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh

Tại Bắc Ninh, tính đến 10/8, toàn tỉnh có 949 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho gần 88 nghìn lao động; UBND các huyện, thành phố đã ban hành quyết định hỗ trợ cho hơn 35 nghìn lao động, tổng kinh phí hơn 39,6 tỷ đồng. Số kinh phí giải ngân đạt hơn 3,6 tỷ đồng (9,1%) với tổng số 3.284 lao động; nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân thấp.

Tại Hội nghị, các tỉnh, thành phố tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; xác định nguyên nhân chậm giải ngân chính sách, giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm khẩn trương, hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Việc thực hiện Quyết định số 08 của Chính phủ nhằm chia sẻ, hỗ trợ người lao động còn khó khăn yên tâm làm việc; hỗ trợ doanh nghiệp “giữ chân” người lao động để có nhân lực cho phục hồi, phát triển sản xuất; đặc biệt, thu hút lao động trở lại do tác động của dịch COVID-19. Để thực hiện nhanh việc tiếp nhận, giải ngân tiền hỗ trợ, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện nghiêm túc trong kiểm tra từng khâu, từng vị trí, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện. Đối với thời gian thực hiện, hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải xong trước ngày 15/8, việc giải ngân chậm nhất là ngày 30/8. Bộ sẽ thành lập đoàn kiểm tra để đôn đốc, đồng thời công khai thông tin tiến độ giải ngân trên báo chí.

Đại diện Sở LĐTB&XH Bắc Ninh phát biểu báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương, trách nhiệm trong triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm đúng quy trình, quy định và đúng tiến độ. Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, rà soát danh sách đăng ký tạm trú trên hệ thống dữ liệu thông tin cá nhân. Sở LĐTB&XH tích cực đôn đốc, triển khai kết luận của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đến các doanh nghiệp; đồng thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngọc Anh