03/12/2023 lúc 18:27 (GMT+7)
Breaking News

7 cụm dân cư khó khăn ở Kon Tum có điện trước Tết Nhân Dần 2022

Trong hai ngày hôm qua và hôm nay (29-30), ngành điện lực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum phối hợp chính quyền huyện đã tổ chức đóng điện lưới quốc gia, đưa điện về đến từng hộ gia đình cho 7 cụm dân cư tại 4 thôn, làng đặc biệt khó khăn trước Tết Nhâm Dân 2022.

Trong hai ngày hôm qua và hôm nay (29-30), ngành điện lực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum phối hợp chính quyền huyện đã tổ chức đóng điện lưới quốc gia, đưa điện về đến từng hộ gia đình cho 7 cụm dân cư tại 4 thôn, làng đặc biệt khó khăn trước Tết Nhâm Dân 2022.

Các cụm dân cư được đóng điện lưới gồm cụm dân cư làng Đăk Lanh, xã Măng Bút; hai cụm tại làng Kon Ke và hai cụm dân cư làng Kon Rẫy, thị trấn Măng Đen; cụm dân cư làng Tăng Pơ và làng Vác Y Nhông, xã Đăk Ring với 150 hộ. Các cụm dân cư đều nằm khu vực Đông Trường Sơn, thuộc huyện nghèo 30a Kon Plông.