Thanh tra Chính phủ Thông báo Kết luận thanh tra các dự án trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Thứ 6, 18/10/2019 23:10 (GMT+7)

VNHN - Chiều 18/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1866/TB-TTCP về việc Thông báo Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên Bán đảo Sơn Trà.

Thanh tra Chính phủ Thông báo Kết luận thanh tra các dự án trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

     Kết luận số 1866/TB-TTCP về việc Thông báo Kết luận Thanh tra Chính phủ tại các dự án trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Thông báo kết luận Thanh tra nêu rõ, qua thanh tra thấy trong quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư tại Bán đảo Sơn Trà đã có những khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng, các sở, ngành chức năng chưa thực hiện công tác xác định rõ các phân khu chức năng (phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ - hành chính và vùng đệm) làm cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên Bán đảo Sơn Trà là chưa đúng..

Theo đó, quyết định thanh tra thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực tại văn bản số 2796NPCP-NN ngày 13/9/2017. Về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà; thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước TP.Đà Nẵng.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2003-2016, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời gian thanh tra 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra,

Trong 18 dự án trên bán đảo Sơn Trà được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, 9 dự án có một phần diện tích là rừng tự nhiên với tổng diện tích là 163,32ha, nhưng chưa xác định trong phương án giao quản lý, bảo vệ rừng; 2 dự án UBND TP Đà Nẵng có văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhưng chỉ có 1 dự án Bộ Quốc phòng có ý kiến thống nhất, dự án còn lại chưa có văn bản trả lời, nhưng UBND TP Đà Nẵng vẫn giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.

Còn 16 dự án UBND TP Đà Nẵng chưa có văn bản lấy ý kiến Bộ Quốc phòng; sau đó UBND TP Đà Nẵng không tổ chức rà soát để xử lý vi phạm. Qua rà soát, báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, bước đầu xác định có 7 dự án được giao đất, cho thuê đất vi phạm về an ninh quốc phòng.

Kết luận thanh tra xác định UBND TP Đà Nẵng, chủ tịch, các phó chủ tịch thành phố, giám đốc các sở chức năng, chủ tịch UBND quận Sơn Trà qua các thời kỳ chưa thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm được giao, chưa chấp hành các quy định về quản lý đất đai, môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, an ninh quốc phòng, đầu tư, xây dựng...; thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý những tồn tại, vi phạm.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước được giao.

Thanh tra Chính phủ Thông báo Kết luận thanh tra các dự án trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Chùa Linh Ứng, một góc trên Bán đảo Sơn Trà 

Chủ đầu tư một số dự án vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường... Giao đất, cho thuê đất đối với 03 dự án (Khu du lịch bãi Bụt; Khu du lịch bãi Trẹm;

Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản) khi không có hồ sơ dự án đầu tư; không tổ chức thẩm tra Báo cáo NCKT đối các dự án thuộc nhóm A.

Không thẩm định về nhu cầu sử dụng đất đối với 04 dự án (Khu du lịch, dịch vụ ven biển và dịch vụ sinh thái cao cấp Hồ Xanh; Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa – Mũi Nghê;

Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng thủy hải sản; Khu biệt thự Suối Đá) hoặc có thẩm định nhưng không đầy đủ trình tự, thủ tục, vi phạm quy định của pháp luật.

Giao cho các đơn vị không có chức năng, thẩm quyền (Công ty Quản lý và Khai thác đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Sơn Trà-Điện Ngọc) ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất với Chủ đầu tư một số dự án.

Giao đất cho cá nhân (Chủ đầu tư) tại 03 dự án (Khu du lịch sinh thái Bãi Trẹm; Khu du lịch biển Đông mở rộng; Khu du lịch Bãi Rạng) là không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền.

UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết 03 dự án chưa phù hợp với diện tích quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.

“UBND TP Đã Nẵng thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm tại một số dự án đã có quyết định giao đất và nhận bàn giao mặt bằng nhưng chưa triển khai xây dựng, không có văn bản xin gia hạn; chưa xử lý, giải quyết việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án của một số chủ đầu tư”, kết luận thanh tra nêu.

UBND TP Đà Nẵng còn không ban hành giá đất tại bán đảo Sơn Trà, dẫn đến việc xác định tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất gặp nhiều khó khăn; chưa thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định về xác định giá đất; không lấy ý kiến hoặc không xem xét ý kiến của các sở ban, ngành mà chỉ căn cứ ý kiến của chủ tịch và các phó chủ tịch thành phố tại các cuộc họp; xác định sai thời điểm tính giá đất để thu tiền sử dụng đất; cho hưởng ưu đãi, giảm 10% tiền sử dụng đất... tại một số dự án không đúng quy định.

Trọng Tâm

Ý kiến của bạn