Thái Bình: Nhiều giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thứ 7, 24/04/2021 17:04 (GMT+7)

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và các nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố. 

Những năm qua, việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh luôn được tỉnh Thái Bình quan tâm, chú trọng với mục tiêu cải thiện vị trí xếp hạng và tạo sự bứt phá trong cải cách hành chính, tăng cường thu hút đầu tư, khẳng định niềm tin với người dân và doanh nghiệp.

Ngày 15/4/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, đây là báo cáo PCI năm thứ 16 về đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố cả nước.

Báo cáo PCI năm 2020 được thực hiện theo phương pháp "Điều tra chọn mẫu", được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ gần 12.300 doanh nghiệp; trong đó có trên 10.700 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 22 địa phương tại Việt Nam.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp tỉnh Thái Bình tăng bậc trong bảng xếp hạng PCI. Từ xếp hạng thứ 38/63 tỉnh, thành năm 2015 lên thứ 25/63 tỉnh thành năm 2020. Năm 2020, PCI của Thái Bình xếp tốp khá, với 64,02 điểm, tăng 3 bậc so với PCI năm 2019 và đứng thứ 5/11 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Điều này chứng minh những nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đã đem lại hiệu quả trong thực tiễn.

Là tỉnh có hệ thống giao thông đường bộ, đường sông, đường biển thuận tiện cho giao lưu phát triển kinh tế; có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, chiếm 90% trữ lượng bể than Đồng bằng sông Hồng; có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ với đường bờ biển dài 54km, bãi triều rộng 250 km2, diện tích đất nông nghiệp trên 90.000ha rất thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; có nguồn nhân lực dồi dào với chất lượng cao… nên thời gian qua, Thái Bình luôn duy trì và phát huy tốt những lợi thế đó để thu hút ngày càng nhiều hơn các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư.

UBND tỉnh đã ban hành và quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 05/5/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020; đề án cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo; quy định về trách nhiệm giải trình của bộ máy chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Công tác cải cách hành chính được tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Đến nay, 100% sở, ngành của tỉnh với 100% số thủ tục hành chính đã được triển khai thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cũng thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định hiện hành, tạo thuận lợi và giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp và người dân; ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ.

Cùng với nỗ lực phòng chống, kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hạ tầng, các phân khu chức năng trong Khu kinh tế, xây dựng hạ tầng các Khu, cụm công nghiệp đang được triển khai tích cực, đồng thời một số các dự án hạ tầng giao thông có tính chất liên vùng, liên tỉnh (như: Tuyến đường bộ ven biển, đường nối Khu kinh tế Thái Bình với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường Thành phố đi Cầu Nghìn,....) dần hình thành là tiền đề tạo điều kiện để thu hút đầu tư. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho sản xuất của doanh nghiệp.

Năm 2020 có sự chuyển động ấn tượng trên nhiều lĩnh vực của môi trường kinh doanh Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng. Sự ổn định về chính trị và ổn định về chính sách, cải cách hành chính có sự chuyển biến tích cực hơn. Tính năng động của bộ máy chính quyền được nâng cao, đặc biệt chi phí không chính thức được giảm thiểu và môi trường kinh doanh bình đẳng hơn.

Tổng hợp kết quả chỉ số PCI 5 năm (2016-2021) tỉnh Thái Bình

Bên cạnh việc công bố công khai và thực hiện theo phương thức “5 tại chỗ” đối với 100% các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. UBND tỉnh đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, người dân có nhu cầu tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử hoặc gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh theo đường bưu điện.

UBND tỉnh đã kịp thời giải quyết có hiệu quả các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chất lượng cao; chính sách đào tạo lao động tốt và thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả và an ninh trật tự được duy trì.

Chỉ số về gia nhập thị trường tăng 5 năm liên tiếp từ 8,77 năm 2016 lên 8,95 năm 2020. Chỉ số chi phí thời gian tăng 4 năm liên tiếp từ 6,49 năm 2017 lên 7,86 năm 2020. Chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật từ cũng có 4 năm tăng điểm liên tiếp từ 5,51 năm 2017 lên 6,68 năm 2020.

Đa số doanh nghiệp đánh giá Ủy ban nhân dân tỉnh rất linh hoạt trong việc triển khai các quy định của pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, các vấn đề mới phát sinh hoặc vướng mắc trong các quy định của nhà nước đều được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện trong đó có sự sáng tạo và năng động.

Kết quả chi tiết 10 chỉ số thành phần PCI tỉnh Thái Bình từ năm 2016-2020

Công tác giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp cũng được tỉnh triển khai thực hiện tốt. Có trên 70% doanh nghiệp được hỏi cho rằng khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp được tháo gỡ kịp thời qua đối thoại doanh nghiệp; trên 90% doanh nghiệp được hỏi đều nhận được phản hồi của cơ quan nhà nước sau khi phản ánh khó khăn, vướng mắc và có trên 80% số doanh nghiệp được hỏi hài lòng với cách phản hồi/giải quyết của cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sớm được tiếp cận quỹ đất phục vụ sản xuất kinh doanh, tỉnh đã triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tinh gọn, đảm bảo quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai, coi đây là giải pháp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư và đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án.

Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới là năm đẩy mạnh phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19; là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 sẽ là tiền đề, động lực khích lệ mạnh mẽ cho các năm tiếp theo.

Để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh trong thời gian tới, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền trong tỉnh tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Đề cao vai trò của của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao với phương châm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp. Khuyến khích các tập thể, cá nhân có những sáng kiến cải cách nhằm rút ngắn quy trình, giảm bớt số lượng và đơn giản hóa nội dung thủ tục hành chính.

Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục vận hành có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Tăng cường ứng dụng và triển khai chính phủ điện tử, nâng cao tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện tốt phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.Tăng cường tính minh bạch, công khai các chủ trương chính sách, các thủ tục theo quy định, niêm yết giá dịch vụ, phí, lệ phí, mức thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính ở tất cả các lĩnh vực liên quan đến đầu tư kinh doanh.

Khuyến khích, định hướng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tập trung đầu tư vào khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp; hạn chế đầu tư ngoài phạm vi quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thu hút các dự án đầu tư nhưng có chọn lọc theo chủ trương phát triển của tỉnh và đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển bền vững. 

Tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện, thành phố.  Đẩy mạnh hoạt động của sàn giao dịch điện tử tỉnh Thái Bình để tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và sản phẩm trên Internet. Tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu xúc tiến đầu tư, vận động đầu tư vào tỉnh một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Đây được coi là chìa khóa mở cánh cửa thu hút đầu tư và kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển khi đầu tư vào Thái Bình./.

Theo CTTĐT Thái Bình

Ý kiến của bạn