PC Thái Bình: Đội QLVH lưới điện cao thế hưởng ứng tháng phòng chống cháy nổ

Thứ 3, 20/10/2020 20:10 (GMT+7)

VNHN – Hưởng ứng Tháng phòng chống cháy nổ năm 2020 và Ngày toàn dân phòng chống cháy nổ 4/10, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế (QLVH LĐCT) Công ty Điện lực Thái Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực, thúc đẩy công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về công tác PCCC, củng cố và xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, sẵn sàng ứng biến với tình huống cháy nổ xảy ra.

Treo băng rôn tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy

Đội QLVH LĐCT đã tổ chức tự kiểm tra công tác PCCC tại trụ sở đơn vị, các trạm biến áp 110kV thuộc phạm vi quản lý; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC. Xây dựng, kiện toàn các đội PCCC cơ sở; rà soát, trang, thiết bị, phương tiện PCCC để chủ động xử lý khi có cháy, nổ xảy ra ngay từ thời điểm ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ”. Tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH tại trụ sở của đơn vị và tại trạm biến áp 110kV hưởng ứng “Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10”.

Kiểm tra các phương tiện chữa cháy

Tại các trạm biến áp 110kV, CBCNV đã chủ động tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý như các trang thiết bị PCCC bình CO2, MFZ, hệ thống chữa cháy bằng nước, hệ thống báo cháy tự động để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những khiếm khuyết để có thể sẵn sàng vận hành trong trường hợp có sự cố cháy nổ xảy ra. Có biện pháp duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trạm theo quy định của pháp luật; củng cố, duy trì, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

Tuyết Trần

Ý kiến của bạn