Đà Nẵng kiên quyết giải quyết tiêu cực liên quan tới đăng ký đất đai

Thứ 3, 10/09/2019 00:09 (GMT+7)

VNHN - “Lãnh đạo Sở quyết tâm “đánh” mạnh vào những tiêu cực tại Văn phòng đăng ký đất đai, bởi thời gian qua nghe dư luận phản ánh thấy buồn quá, làm mất hình ảnh cán bộ, nhất là ngành tài nguyên và môi trường".

Ông Nguyễn Hồng Song, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng (VPĐKĐĐ TP) vừa có báo cáo 319/BC-VPĐKĐĐ về việc thực hiện luân chuyển viên chức, người lao động tại các chi nhánh và phòng chuyên môn. Trao đổi với phóng viên ngày 08/9/2019, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đà Nẵng cho biết lãnh đạo Sở quyết tâm “đánh” mạnh vào những tiêu cực tại VPĐKĐĐ TP, bởi thời gian qua nghe dư luận phản ánh thấy buồn quá, làm mất hình ảnh cán bộ, nhất là ngành tài nguyên và môi trường.

Theo đó, ngày 25/6/2019, Sở TN&MT Đà Nẵng có công văn 1954/STNMT-VP yêu cầu chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, trong đó yêu cầu VPĐKĐĐ TP kiểm tra việc thực hiện công vụ của viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý ngay khi tiếp nhận thông tin phản ảnh tiêu cực về hành vi hành chính. “Kịp thời báo cáo Sở khi tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Kiên quyết xử lý kỷ luật hoặc thay thế, chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp “ngâm” hồ sơ và các trường hợp vòi vĩnh, sách nhiễu”, công văn yêu cầu. Chỉ 1 tuần sau, đến ngày 02/7/2019, Sở TN&MT Đà Nẵng lại tiếp tục có công văn 2068/STNMT-VP về việc chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, yêu cầu Giám đốc VPĐKĐĐ TP triển khai ngay các giải pháp khắc phục. Văn bản này nhấn mạnh tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực của cán bộ.

Đà Nẵng kiên quyết giải quyết tiêu cực liên quan tới đăng ký đất đai

Trụ sở Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng - nơi làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo ông Nguyễn Hồng Song, sau khi nhận được chỉ đạo, VPĐKĐĐ TP đã có công văn 570/VPĐKĐĐ-HCTH ngày 12/7/2019 gửi Chi nhánh VPĐKĐĐ các quận, huyện và phòng chuyên môn về việc chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, đồng thời triển khai trực tiếp đến cán bộ chủ chốt thuộc VPĐKĐĐ TP, các chi nhánh và đã xử lý trực tiếp một số cá nhân cụ thể sau khi tiếp nhận phản ánh tiêu cực về hành vi hành chính. Theo ông Song, để triển khai triệt để ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở TN&MT và thực hiện tốt đạo đức công vụ, giải quyết thủ tục hành chính ngày càng tốt hơn, VPĐKĐĐ TP Đà Nẵng căn cứ Quyết định 3217/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Chủ tịch UBND thành phố quy định về định kỳ luân chuyển, đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

Đồng thời, căn cứ Công văn 733/STNMT-VP ngày 18/3/2019 của Sở TN&MT về rà soát và triển khai thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, căn cứ Kế hoạch 07/KH-VPĐKĐĐ ngày 18/4/2019 của VPĐKĐĐ TP về kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, người lao động thuộc VPĐKĐĐ TP. Trên cơ sở đó, người đứng đầu VPĐKĐĐ TP Đà Nẵng đề xuất: Nhằm khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong thi hành công vụ thời gian qua, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm, trình độ chuyên môn của Chi nhánh VPĐKĐĐ tại các quận, huyện ngày một tốt hơn, VPĐKĐĐ TP kính đề nghị Giám đốc Sở TN&MT thống nhất chủ trương về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, người lao động giữa các Chi nhánh VPĐKĐĐ và phòng chuyên môn thuộc VPĐKĐĐ TP.

N.T.L

Ý kiến của bạn