Bến Tre: Họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Thứ 3, 23/02/2021 09:02 (GMT+7)

Vừa qua, Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức buổi họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Buổi họp báo do đồng chí Nguyễn Văn Chính, Chánh Văn phòng HĐND chủ trì.

Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX bao gồm 2 nội dung chính, cụ thể: Một là, thông qua một số nội dung phát sinh đột xuất để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hai là, tiến hành tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX dự kiến tổ chức vào ngày 19/3/2021 (dự kiến họp một ngày), Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Văn Chính thông tin.

Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Chánh Văn phòng HĐND thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: bentre.gov.vn)

Kỳ họp thông qua 8 dự thảo Nghị quyết, cụ thể: Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; tầm nhìn phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và năm 2045; định mức chi phục vụ công tác tổ chức bầu cử; chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu thể thao các cấp, đội tuyển thể thao cấp huyện; chính sách hỗ trợ cho người dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng hạn mặn; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và phân bổ danh mục chi tiết nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh khóa IX.

Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Văn Chính ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cơ quan truyền thông về những nội dung chính cần tập trung tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp. Văn phòng HĐND tỉnh sẽ làm đầu mối để cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện để phóng viên tác nghiệp thuận lợi, nhằm đảm bảo tốt nhất công tác tuyên truyền cho kỳ họp.

Nhìn lại năm 2020, tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như mọi mặt đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh vẫn đạt những kết quả tích cực.

Năm 2021 với một quốc lực mới, khí thế mới, quyết tâm mới, được đánh dấu bằng sự kiện chính trị trọng đại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm 2021 mở ra với nhiều thách thức và cơ hội. Tỉnh tiếp tục quán triệt, tích cực triển khai, thực hiện tốt mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cùng với phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt chỉ tiêu năm 2021 hiệu quả, sáng tạo, linh hoạt, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời kỳ hội nhập.

Nguyễn Hoàng Mộng Nam

Ý kiến của bạn