Bắc Ninh: Đẩy mạnh công tác thanh tra trong phòng, chống tham nhũng

Thứ 6, 22/11/2019 20:11 (GMT+7)

VNHN - Thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bắc Ninh: Đẩy mạnh công tác thanh tra trong phòng, chống tham nhũng

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ các cấp làm công tác thanh tra tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngành Thanh tra tỉnh chú trọng triển khai và thực hiện tốt: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò giám sát của các tầng lớp nhân dân trong việc phát hiện, ngăn chặn, tố giác những hành vi, biểu hiện tham nhũng, lãng phí.

Năm 2019, công tác thanh tra được quan tâm chỉ đạo tích cực, quyết liệt trong triển khai các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội theo kế hoạch và thanh tra đột xuất 33 cuộc theo yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh, địa phương. Ngành Thanh tra tỉnh tập trung thanh tra vào các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, dễ xảy ra sai phạm như: Đất đai, xây dựng, tài chính, môi trường, trách nhiệm người đứng đầu… Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngành tiến hành hướng dẫn 924 đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018. Các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tiến hành 13 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra kiến nghị xử lý về kinh tế 707 triệu đồng; một số đơn vị còn hạn chế, khuyết điểm trong: Công tác triển khai các quy định về phòng, chống tham nhũng; kê khai tài sản thu nhập, công khai minh bạch và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chánh Thanh tra thành phố Bắc Ninh cho biết: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra thành phố tham mưu cho UBND thành phố tổ chức kê khai tài sản thu nhập năm 2018 ở 53 đơn vị với 632 đối tượng thuộc diện phải kê khai. Việc lưu giữ, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng”.

Để công tác phòng, chống tham nhũng hiệu quả, thời gian tới ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; duy trì công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư theo quy định, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, không để xảy ra điểm nóng; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan thông tấn báo chí và nhân dân trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ…

PV

Ý kiến của bạn